Robinhood คว้า 2 รางวัล จากเวที “Future Trends Ahead & Awards 2024” สะท้อนความสำเร็จในการมุ่งมั่นสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตัวเล็ก

Robinhood (โรบินฮู้ด) แอปเพื่อคนตัวเล็กที่ยั่งยืน นำโดย นายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ประกาศความสำเร็จคว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Future Trends Corporates Awards สาขา Most Innovative (รางวัลองค์กรที่เป็นที่สุดด้านนวัตกรรม) และ รางวัล Future Trends Leader Awards สาขา Leader of Business (รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านธุรกิจ) จากเวที “Future Trends Ahead & Awards 2024” ซึ่งจัดโดย Future Trends สื่อผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านเทคโนโลยีการตลาดและนวัตกรรมชั้นนำของประเทศไทย เพื่อเชิดชูความสำเร็จให้แก่บุคคลบริษัทและองค์กรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานที่มีความโดดเด่น โดยรางวัลที่ได้รับสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการมุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องในการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตัวเล็ก นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดบริการ ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

#RobinhoodDelivery #โรบินฮู้ด #แอปเพื่อคนตัวเล็กที่ยั่งยืน