ททท. มัดรวม 11 ไอเดียพลิกโฉมโคราชสู่หมุดหมายเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “rethink reimagine Korat Tourism together” เปิดเวทีค้นหาไอเดียท่องเที่ยวใหม่ ชวนนักคิด นักการตลาด ระดมไอเดียสินค้าท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อพลิกโฉมโคราชสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ไอเดียท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมครั้งนี้เป็นความพยายามในการดึงศักยภาพที่แท้จริงของเมืองที่มีความโดดเด่นในทุกด้าน ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์อันงดงาม เพื่อสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวและเทศกาลใหม่ๆ ภายใต้แนวคิด SDGs Carbon Footprint, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวจากองค์ความรู้การเกษตร วิทยาศาสตร์ ต่อยอดอัตลักษณ์ของจังหวัด เช่น แมวโคราช, ผลผลิต GI ของจังหวัดที่มีผลผลิตจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มากที่สุดในประเทศ และ “โคราช จีโอพาร์ค” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ยูเนสโก ให้เป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) นอกจากนี้ โคราชมีความพร้อมและศักยภาพของการเป็น MICE city กับสถานที่จัดประชุมสัมมนาที่ได้มาตรฐานพร้อมที่พักขนาดใหญ่รองรับความต้องการได้ทุกระดับ อีกทั้งมีพื้นฐานด้านคมนาคมดีเยี่ยม ทั้งรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) และรถไฟรางคู่ กรุงเทพ-โคราช เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอีสานใต้

สำหรับไอเดียการท่องเที่ยวใหม่จากบรรดานักคิดที่ได้ร่วมนำเสนอให้กับโคราช ประกอบด้วย 11 ไอเดียคือ

เทศกาลบุญขวัญข้าว ด้วยแนวคิดพัฒนาแบบองค์รวมสู่ Destination of Food and Future market โดยเชื่อมโยงความเชื่อเรื่องข้าว-อาหารและการท่องเที่ยว-การประชุมข้าวระดับโลก เข้าไว้ในเทศกาลเดียวกัน ในระยะเวลา 45 วัน ของทุกปี ประกอบด้วยกิจกรรมหลักคือ การบวงสรวงพระแม่โพสพ, ขบวนแห่ข้าวรอบเมือง, เมนูบุญขวัญข้าว และงานออกร้าน Thailand Rice Summit and Trade fair โดย บริษัท ราโบร่า จำกัด

Korat Art Toy Travel เพื่อให้เป็นมหกรรม Art Toy ของโคราช ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่าน Gamification สนุกไปกับการตามล่าหา Art Toy รุ่น Limited Edition ที่ถูกออกแบบโดยศิลปิน ผู้รักงานศิลป์ ไม่เพียงนำเสนออัตลักษณ์ของเมืองโคราช ยังได้สนุกกับการล่า Art Toy และลุ้น Privilege ณ แหล่งท่องเที่ยวโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ มีส่วนร่วม โดย บริษัท ปีเตอร์มู จำกัด

Korat Sustainable Wellness Festival เทศกาลรวมพลคนรักสุขภาพ สู่ความยั่งยืนของสุขภาพกาย ใจ สิ่งแวดล้อม และชุมชน ด้วยเทศกาลที่จะจัดต่อเนื่องทุกปี เพื่อทำให้โคราชเป็นเมืองแห่ง Health and Happiness Destination เชื่อมต่อกับธรรมชาติ และสร้างความเปลี่ยนแปลงจากคุณสู่โลก โดย บริษัท พอลล่า เจ จำกัด,  บริษัท ครีเอทีฟ มูฟ จำกัด และบริษัท พราวด์ พราวด์ จำกัด

โครงการมะหมาพาเทรล เพื่อผลักดันให้โคราชเป็น Top of Mind ในด้าน Pet Friendly ในกลุ่มคนรักสัตว์ ด้วยเส้นทาง Hiking with Pet ที่แรก ที่เดียวของประเทศไทย ชูจุดเด่นและจุดขายทางธรรมชาติที่ดีต่อใจ ดีต่อกาย และดีต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ มุ่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มาพร้อมกับสัตว์เลี้ยง โดย บริษัท เพ็ทพีเดีย จำกัด

Fashion & Faith โครงการสร้างคน สร้างนักคิด สนับสนุนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เป็นการเรียนรู้ และลงมือทำผ่านเครื่องมือ A2C; Art, Craft, Cultural สร้างความเข้าใจ กระจายรายได้สู่ชุมชน ยกระดับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ต่อยอดไอเดีย จาก Local to Global และเพิ่มกลุ่มนักเดินทางศักยภาพ และนักคิด ด้วย School Outing, CSR Outing และ MICE โดย บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด

เปิดกล่องสมบัติโคราช ด้วย 4 F Food , Faith , Fossils , Fresh กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 แคมเปญหลัก คือ  Food Foraging Live Interactive and Korat Box , Chef Hijacking และ Film Food and Start Gazing night Pairing เพื่อให้โคราชเป็นหมุดหมายของการเดินทางได้ตลอด 365 วัน โดย บริษัท เทสท์อิงค์ เอเชีย จำกัด และ CIA

โคราช เมืองเเห่งการเรียนรู้ 12 เส้นทางแห่งการเรียนรู้ เที่ยวได้ทั้งปี สร้างสรรค์เส้นทาง ต่อยอดการเรียนรู้ เพื่อให้กลุ่มโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงครอบครัวเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของโคราชในทุกเเง่มุม ช่วยเพิ่มเวลาในการท่องเที่ยวให้นานขึ้น ลดเปัญหาการท่องเที่ยวเเบบกระจุกตัว โดยกระจายออกไปยัง 32 อำเภอที่มีจุดเด่นแตกต่างกันจนท่องเที่ยวได้ทุกเดือน โดย บริษัท เวลาเที่ยว จำกัด

Korat blood มุ่งเน้นกลุ่ม Silver Age ให้เดินทางมายังโคราช กระจายไปยังทุกอำเภอ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ในวันธรรมดา โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกลุ่มสูงวัยและเครือข่ายในรูปของการรับรู้และบอกต่อ ด้วยกิจกรรมที่ถูกออกแบบอย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความพิเศษต่างไปจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป โดย บริษัท ไทยไรซ์ โปรเจ็ค จำกัด และ บริษัท อูดาชี จำกัด

Korat Net Zero Journey เป็นโครงการเพื่อส่งเสริม พัฒนา สินค้าและบริการท่องเที่ยวมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้โคราชเป็นจุดหมายปลายทางของ Corporate Outing and CSR Destination พร้อมสร้างภาพลักษณ์เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์และยั่งยืน โดย บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด

ที่นี่ ที่เดียว…ที่ โคราช พัฒนาและส่งเสริมสินค้า GI โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อนำมาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการที่มีเพียงที่นี่ โคราชเท่านั้น เพื่อใช้ในกิจกรรมท่องเที่ยว และ MICE โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินการโครงการร่วมกัน โดย บริษัท เดอ คัวร์ จำกัด

มวยโคราช AMAZING MUAY THAI สู่โปรเจกต์ “มวยมูไหม” เป็นการบูรณาการต้นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นนำเสนอในรูปแบบผสมผสาน คือ สร้างภาพยนต์ที่มีเรื่องราวของมวยโคราช นำไปสู่การกระตุ้นการท่องเที่ยวสายมู และต่อยอดไปถึงการพัฒนาสินค้าชุมชน คือ ไหม โดย หจก.เฟิร์สนิวส์

“ภายใต้โครงการที่ริเริ่มโดยททท. ร่วมสร้างสรรค์โดยนักคิด นักการตลาด ผู้ประกอบการในท้องถิ่น นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการยกระดับ และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ระดับมหานครโคราชแห่งนี้  เป็นการทำงานโดยคำนึงถึงบริบท และการมีส่วนร่วม คาดหวังว่าจะเติมเต็ม Ecosystem ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโคราชอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน” รองผู้ว่าการด้านสินค้า และธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวสรุป