SC Asset ต่อยอดแคมเปญ Inside SC ผนึก CareerVisa เผยเทรนด์การทำงานปี 2567 ผ่านคู่มืออินไซต์คนทำงานยุคใหม่ ตอกย้ำความเป็นแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุด

SC Asset ร่วมกับ CareerVisa เปิดตัวคู่มือ “อินไซต์คนทำงานยุคใหม่ ฉบับ 2024 by Inside SC” ที่รวมเนื้อหาเกี่ยวกับเทรนด์การทำงานของคนไทยทั้งในมุมของคนทำงานและขององค์กร มุ่งหวังให้ผู้อ่านก้าวทันโลกของการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปี 2567 นี้ พร้อมตอกย้ำความเป็นแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 จากการจัดอันดับ Top 20 แบรนด์ที่คนอยากร่วมงานด้วยโดย WorkVenture

ทีมบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุด กล่าวถึงที่มาของคู่มือฉบับนี้ว่า “‘อินไซต์คนทำงานยุคใหม่ ฉบับ 2024 by Inside SC’ เป็นคู่มือที่ทาง SC Asset ตั้งใจทำขึ้นมาจากการที่เราเข้าใจคนทำงานในทุกระดับ เพราะในองค์กรของเรามีพนักงานกว่า 1,400 คน ครอบคลุมการทำงานในหลากหลายแขนงทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง ทั้งการทำงานในออฟฟิศ และการทำงานนอกสถานที่ ด้วยความแตกต่างของช่วงวัยและไลฟ์สไตล์ของพนักงานในองค์กร ทำให้เราตระหนักถึงพฤติกรรมความหลากหลายของคนทำงาน และเข้าใจว่าทุกองค์กรจะต้องดำเนินธุรกิจและสร้างสรรค์นโยบายที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนที่แตกต่าง รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป รวมถึงความเร็วในการเปลี่ยน แปลงเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าสนใจ การปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การมีสวัสดิการดี ๆ  ที่พนักงานสามารถใช้ได้จริง เราจึงคาดหวังว่าองค์ความรู้ที่เรานำเสนอผ่านคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคคลทั่วไป รวมถึงองค์กรต่าง ๆ จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานของพวกเขาได้”

การจัดทำ ‘อินไซต์คนทำงานยุคใหม่ ฉบับ 2024 by Inside SC’ ซึ่งนำองค์ความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้ ประกอบกับอินไซต์ชีวิตของคนทำงานในยุคนี้โดย Inside SC สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการทำ Employer Branding ของ Inside SC พร้อมส่งมอบความรู้เชิงลึกที่มีประโยชน์จากภายในองค์กรให้คนภายนอกได้รับรู้ เพื่อสื่อสารไปยังบุคลลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำงานรุ่นใหม่ ถึงพัฒนาการด้านนโยบายภายใน SC Asset ที่พร้อมทำงานกับบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและอยากเติบโตในองค์กรชั้นนำของไทย เป็นหนึ่งในการสื่อสารเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจทำงานกับองค์กรอย่าง SC Asset

CareerVisa สตาร์ทอัพเพื่อสังคมที่เป็นตัวช่วยคนสำคัญของการเก็บข้อมูล ความคิดเห็นจากคนทำงาน เป็นพันธมิตรสำคัญในเก็บข้อมูลความคิดเห็นของคนทำงาน และวิเคราะห์ผลการสำรวจ จนทำให้เกิดคู่มือ ‘อินไซต์คนทำงานยุคใหม่ ฉบับ 2024 by Inside SC’ คุณวสุธร หาญนภาชีวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แคเรียร์วีซ่า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงคู่มือฉบับนี้ว่า “คู่มือฉบับนี้เป็นหนึ่งในคู่มือที่อัปเดตที่สุด และเป็นข้อมูลสำหรับคนทำงานและองค์กร สิ่งที่เล่มนี้จะโดดเด่นคือเราทำผลการสอบถามจากคนไทย ที่ทำงานอยู่ในบริบท สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมของประเทศไทยจริง ๆ ทำให้ทั้งคนทำงาน องค์กร หรือแม้แต่เด็กรุ่นใหม่ที่กำลังหางานทำครั้งแรกจะสามารถนำอินไซต์จากคู่มือฉบับนี้ไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง เพราะเมื่ออ่านคู่มือฉบับนี้แล้ว จะพบรูปแบบชีวิตการทำงานของตนเองในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งอย่างแน่นอน”

‘อินไซต์คนทำงานยุคใหม่ ฉบับ 2024 by Inside SC’ เป็นคู่มือที่จัดทำร่วมกันระหว่าง SC Asset และ CareerVisa โดยมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นจำนวน 555 คน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมการทำงานของประเทศไทยผ่าน ‘มิติทั้ง 5 ของการใช้ชีวิต’ ให้ผู้อ่านได้พบเจอกับแง่มุมของการทำงานในมิติต่าง ๆ เพื่อพิจารณาว่า สถานที่นั้น ๆ เป็นองค์กรที่ใช่สำหรับตนเองหรือไม่ ในทางกลับกัน ในฝั่งขององค์กรต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ความต้องการของคนทำงาน และรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้คู่มือฉบับนี้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้สอด คล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรให้ได้นานที่สุด โดยเนื้อหาภายในคู่มือฉบับนี้จะประกอบไปด้วย เรื่องแนวคิดการทำงานรูปแบบ Work-Life Harmony ที่ต่อ ยอดและปรับใช้ได้ง่ายกว่า Work-Life Balance การตอบคำถามในประเด็นของความหวาดกลัวการถูกแย่งงานจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

สามารถดาวน์โหลด ‘อินไซต์คนทำงานยุคใหม่ ฉบับ 2024 by Inside SC’ ฉบับเต็มได้แล้วที่  https://m.scasset.com/LSgy และค้นหาคำตอบว่า ที่ทำงานของคุณ ‘ใช่’ สำหรับคุณแค่ไหน