“กรุงไทย” ครบรอบ 58 ปี เร่งขับเคลื่อน “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน”

นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย  พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหาร นำโดย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูป ที่อาคารสำนักงานใหญ่ นานาเหนือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี ธนาคารกรุงไทย  โดยได้รับเมตตาจาก “พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตโต)” เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในการเจริญพระพุทธมนต์ และมอบโอวาสให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นสู่ปีที่ 59 อย่างมั่นคง พร้อมจัดกิจกรรมการกุศล เชิญชวนพนักงานและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสบทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ผ่านบริการ e-Donation เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายในงาน ยังจัดกิจกรรม “Wolf Hack ไล่ล่าคว้าไอเดีย”  เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนธนาคารให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้าน Upskill Reskill การสร้าง Way of Work  ที่เน้นความร่วมมือแบบ Cross Collaboration  และ เน้นการใช้  AI Tool ให้เกิดประสิทธิ ภาพและประโยชน์สูงสุด

ตลอดระยะเวลา 58 ปี ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ  ทำหน้าที่เป็นเสาหลักเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  โดยนำนวัตกรรมดิจิทัลมาตอบโจทย์คนไทยทั้งในด้านการชำระเงิน บริการภาครัฐ บริการสุขภาพ  บริการด้านการออมและการลงทุน  ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 59 เร่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน”  มุ่งนำเทคโนโลยี Generative AI มาใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)  สนับสนุนคนไทยการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ภายใต้แนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) พร้อมเสริมแกร่งความรู้ สร้างวินัยการเงิน ไม่ก่อหนี้เกินตัว เพื่อความยั่งยืน