เฟดเอ็กซ์ ประกาศแต่งตั้ง “ศศธร ภาสภิญโญ” เป็นกรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศแต่งตั้ง นายศศธร ภาสภิญโญ ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย โดยเข้ามารับช่วงต่อจากนายเทียน หลง วูน กรรมการผู้จัดการฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการของเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศมาเลเซีย ในช่วงปีปลายปี 2566 ที่ผ่านมา

ในฐานะกรรมการผู้จัดการฯ นายศศธร จะรับหน้าที่ในการบริหารและดูแลพนักงานกว่า 1,400 คนในประเทศไทย โดยรับผิดชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพให้ห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อช่วยให้ธุรกิจไทยสามารถเข้าถึงศักยภาพและโอกาสทางการค้าในระดับโลกได้อย่างเต็มที่

นายศศธร ร่วมงานกับเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ตั้งแต่ปี 2547 ในตำแหน่งวิศวกร และได้มีโอกาสแสดงความสามารถและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นภายในองค์กรฯ ผ่านสายงานด้านปฏิบัติการ โดยในตำแหน่งล่าสุด นายศศธร ได้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการฝ่ายวิศกรและการวางแผน ซึ่งดูแลในด้านการวางแผนเครือข่ายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และ อินโดจีน ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ในประเทศไทย

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมสร้างโอกาสในเข้าถึงการเติบโตและขยายธุรกิจไปทั่วโลกและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C