SCB คว้า 5 รางวัลจาก 5 สถาบันชั้นนำระดับโลก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเงินดิจิทัลสำหรับธุรกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดย นายธนวัฒน์ กิตติสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Digital Juristic & Payment พร้อมด้วย นางสาวฐิติมา เจริญวิวัฒนศิลป์ ผู้อำนวยการอาวุโส Transaction Banking Product Solution นางสาวประทานพร วีรานุวัตติ์ ผู้อำนวยการอาวุโส Payment and Liquidity นายธนา หาญอาษา      ผู้อำนวยการ Retail Payment Ecosystem and Cross Border และนางสาวปิยมาศ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ  Business Banking Non Lending Product ประกาศความสำเร็จคว้า 5 รางวัลความเป็นเลิศด้านโซลูชันและนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2566 จาก 5 สถาบันชั้นนำระดับสากล สะท้อนถึงศักยภาพในการนำขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาโซลูชันและนวัตกรรมการเงินอันนำสมัย ที่ช่วยเสริมแกร่งศักยภาพและยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกลยุทธ์ “Digital Bank with Human Touch” ยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่เชื่อมถึงกันในทุกช่องทางแบบไร้รอยต่อ ด้วยบริการทางการเงินที่รู้จักลูกค้าผ่านข้อมูลและรู้ใจลูกค้าผ่านความรู้สึกอย่างแท้จริง

นายธนวัฒน์ กิตติสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Digital Juristic & Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ภายใต้กลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch ธนาคารมุ่งมั่นนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้ธนาคารสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมและตรงใจลูกค้าแต่ละราย พร้อมตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมในทุกมิติ โดยตลอดปี 2566 ที่ผ่านมาจำนวนลูกค้าธุรกิจที่ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลเติบโตกว่า 24% จากปี 2565 และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จในการนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนาต่อยอดออกมาเป็นโซลูชันและนวัตกรรมการเงินอันนำสมัยสำหรับการทำธุรกิจ ที่ช่วยสร้างรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มความเร็วและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยประสบการณ์ทางการเงินที่เชื่อมถึงกันในทุกช่องทางแบบไร้รอยต่อ จนสามารถคว้า 5 รางวัลความเป็นเลิศด้านโซลูชันและนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลสำหรับลูกค้าธุรกิจ ประจำปี 2566 จาก 5 สถาบันชั้นนำระดับสากลมาได้อย่างภาคภูมิ”

โดย 5 รางวัลความเป็นเลิศระดับสากล ประจำปี 2566 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับ ประกอบไปด้วย

  1. รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านโซลูชัน API ในประเทศไทย  (Best Bank API Solution in Thailand) จัดขึ้นโดย Alpha Southeast Asia นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุน สถาบัน การธนาคารและตลาดทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2. รางวัล Best Mobile Payments & Authorization Solution in Thailand จัดขึ้นโดย Alpha Southeast Asia นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุน สถาบัน การธนาคารและตลาดทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับรางวัลจากแอปพลิเคชันแม่มณี โซลูชันทางด้านการรับชำระเงินแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ
  3. รางวัลช่องทางชำระเงิน QR Payment ข้ามพรมแดน (Cross Border QR Payment) จาก Digital CX Awards 2023 จัดขึ้นโดย The Digital Banker ซึ่งมอบประสบการณ์การชำระเงินอย่างไร้รอยต่อให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่าน Thai QR Code Payment
  4. รางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านดิจิทัลโซลูชัน (Best Bank for Digital Solution) จัดขึ้นโดย Asian Money นิตยสารด้านการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย*
  5. รางวัล Most Innovative Digital Bank Thailand 2023 จัดขึ้นโดย Global Business Review  นิตยสารด้านการเงิน นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจจากทั่วโลก สำหรับความเป็นเลิศด้านโซลูชัน ISO 20022 ของธนาคาร**

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://www.asiamoney.com/article/2by8y9igj3ylo42dtmwow/awards/best-bank-awards/thailands-best-bank-for-digital-solutions-2023-siam-commercial-bank

** https://grbizm.com/awards-2023/