Bitkub Chain ขยายการเชื่อมโยงเครือข่ายบล็อกเชน เสริมแกร่งระบบนิเวศน์ จับมือ JFIN Chain เปิดโอนเหรียญ JFIN ระหว่างกัน ผ่าน Bitkub Chain Bridge แล้ววันนี้

บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการ Blockchain Total Solution ชั้นนำของประเทศไทยอย่าง “Bitkub Chain” ได้ประกาศความร่วมมือกับ JFIN Chain เครือข่ายบล็อกเชนสัญชาติไทย พัฒนาขึ้นโดยบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด เพื่อเชื่อมต่อระบบนิเวศเข้าด้วยกัน พร้อมรองรับการโอนเหรียญ JFIN ระหว่าง JFIN Chain – Bitkub Chain และ Bitkub Chain – Ethereum Chain ผ่านแพลตฟอร์ม Bitkub Chain Bridge

โดยแพลตฟอร์ม Bitkub Chain Bridge เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการโอนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่าง Bitkub Chain และเครือข่ายบล็อกเชนอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่ต้องการนำเหรียญหรือโทเคน ดิจิทัล จากเชนอื่น ๆ มาทำธุรกรรมต่าง ๆ บนระบบนิเวศของ Bitkub Chain

สำหรับ JFIN เหรียญประจำเครือข่าย JFIN Chain สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกรรมบนระบบนิเวศของ JFIN Chain ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การใช้งานบน dApp ของ JFIN อย่างการ Staking, ค่าธรรมเนียมในการ ทำธุรกรรมบน JFIN Chain หรือใช้แลกเป็นส่วนลดต่าง ฯลฯ โดยการ Bridge เหรียญ JFIN ระหว่าง JFIN Chain และ Bitkub Chain จะช่วยลดค่าบริการในการโอนเหรียญข้ามเชน พร้อมทั้งใช้งานเหรียญ JFIN ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “การเปิด Bridge ระหว่าง Bitkub Chain และ JFIN Chain บน Bitkub Chain Bridge นับเป็นความร่วมมือ ครั้งสำคัญของ Bitkub Chain และ JFIN Chain เพื่อให้ผู้ใช้งาน JFIN Chain และ Bitkub Chain สามารถ ทำธุรกรรมได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคในการใช้เหรียญข้ามเชน และขยายฐานผู้ใช้งาน ของทั้งสองแพลต ฟอร์มให้มากยิ่งขึ้น”

นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “JFIN Chain มีความต้องการที่จะเป็นหนึ่งใน Infrastructure ที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศของธุรกิจบล็อกเชนในประเทศไทย ให้เติบโตและแข็งแกร่ง ความร่วมมือกับ Bitkub Chain เป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการใช้งาน บนแพลตฟอร์มต่างๆ ที่อยู่บนเชนเติบโตไปตามเป้าหมายของเรา”

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการโอนเหรียญ JFIN ระหว่าง JFIN Chain – Bitkub Chain และ Bitkub Chain – Ethereum Chain สามารถโอนผ่าน Bitkub Chain Bridge ได้ที่ https://bridge.bitkubchain.com/

ติดตามข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบิทคับเชนได้ที่

Website: https://www.bitkubchain.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bitkubchainofficial

Medium: https://medium.com/bitkubchain
Twitter: https://twitter.com/bitkubchain

Discord: https://discord.gg/WkJ6j279

Telegram: https://t.me/+jiM6dAP5cxUzZTM1