ทีทีบี ชวนวางแผนค่าใช้จ่ายธุรรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินต่างประเทศแบบคุ้ม ๆ “บัญชีออมทรัพย์เงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน US Dollar” พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 4.00% ต่อปี*

ทีทีบี มุ่งตอบโจทย์ด้านการทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศสำหรับลูกค้า ทั่วไป (บุคคลธรรมดา) พร้อมชวนวางแผนค่าใช้จ่ายธุรรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินต่างประเทศแบบคุ้มๆ สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่และยังไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์เงินตราต่างประเทศสกุลเงิน US Dollar เพียงเปิด “บัญชีออมทรัพย์เงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน US Dollar” รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 4.00% ต่อปี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี พร้อมนำเสนอโซลูชันทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าคนสำคัญ โดยได้จัดแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีใหม่และยังไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์เงินตราต่างประเทศสกุลเงิน US Dollar มาก่อน เพียงเปิดบัญชีออมทรัพย์เงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน US Dollar กับทีทีบี จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 USD หรือเทียบเท่า รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 4.00% ต่อปี ตั้งแต่วันทำการที่ 5 นับจากวันที่เปิดบัญชีสำเร็จ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 (โดยวันที่เปิดบัญชีสำเร็จจนถึงวันทำการที่ 4 รับอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศของธนาคาร) พร้อมกันนี้ ลูกค้า Wealth Banking ของธนาคาร ที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป  สามารถขอเปิดบัญชีออมทรัพย์เงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน US Dollar ได้ที่    ทีทีบี ทุกสาขา พร้อมได้รับยกเว้นจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ และไม่มีค่าธรรมเนียมยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือน อีกด้วย เพียงเปิดบัญชีตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567

บัญชีออมทรัพย์เงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน US Dollar  (Foreign Currency Deposit Account – FCD)  เป็นบัญชีที่ตอบโจทย์ด้านการทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศสำหรับลูกค้าที่ต้องการฝากเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นทางเลือกในการออม และกลุ่มลูกค้าที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่ต้องมีรายรับรายจ่ายหรือทำธุรกรรมที่ต้องการใช้จ่ายเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายธุรรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินต่างประเทศแบบคุ้ม ๆ พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 4.00% ต่อปี (โดยอัตราดอกเบี้ยปกติ 2.00% ต่อปี พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.00% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศธนาคาร ณ    วันที่ 22 ม.ค. 2567) ลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ทีทีบีประเภทฝากประจำ สกุลเงิน US Dollar  ประเภท 6 เดือน รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดถึง 5.25% ต่อปี*

สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศได้ที่  https://www.ttbbank.com/th/rates/foreign-currency-deposits

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.ttbbank.com/th/ttb-reserve/promotion/detail/fcdspecialrate

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 02-010-1428

*อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้   ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ทีทีบี ประเภทออมทรัพย์ สกุลเงิน US Dollar  สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 22 มกราคม 2567 คือ 2.00% ต่อปี