ทีทีบี รุกหนักทรานส์ฟอร์มองค์กรรอบด้าน เปิดตัว 7 ผู้บริหารรุ่นใหม่นำทัพ เร่งยกระดับประสบการณ์ด้านการเงินแบบไร้รอยต่อออนไลน์-ออฟไลน์ สานต่อพันธกิจสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้คนไทย

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ตอกย้ำ LEAD the CHANGE ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า รุกปรับโครงสร้างองค์กรส่งคนรุ่นใหม่ 7 ผู้บริหารระดับสูง นำทัพขับเคลื่อนกลยุทธ์ทรานส์ฟอร์มแบบรอบด้าน ยกระดับการนำดิจิทัลมาดูแลลูกค้าทุกกลุ่มในทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะ 4 กลุ่มลูกค้าหลักที่ธนาคารเชี่ยวชาญ ได้แก่ กลุ่มคนมีรถ คนมีบ้าน มนุษย์เงินเดือน และลูกค้า Wealth บนแอปพลิเคชัน ttb touch เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินในระดับบุคคล หรือ Segment-of-One พร้อมเชื่อมโยงการให้บริการแบบไร้รอยต่อระหว่าง Digital Banking และสาขา สานต่อพันธกิจ The Bank of Financial Well-being มุ่งสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งวันนี้ และในอนาคต

จัดทัพเสริมความแข็งแกร่งด้านดิจิทัล ชู 3 ผู้นำรุ่นใหม่

ทีทีบีเดินหน้าจัดทัพสร้างความแข็งแกร่ง นำทีมในการกำหนดกลยุทธ์ด้านดิจิทัลของธนาคาร คิดค้นและใช้เทคโน โลยี เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกด้าน พร้อมส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่แตกต่างและเหนือกว่า โดยมี นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ รับบทบาทประธานกลุ่ม งานกลยุทธ์องค์กรและดิจิทัล (Chief Strategy and Digital Group)  โดยนายนริศ เป็นหนึ่งในผู้นำการรวมกิจการจนประสบความสำเร็จกลายเป็นทีทีบีด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารทีมงานที่แข็งแกร่ง เริ่มทำงานที่ทีทีบีตั้งแต่ปี 2561 หลังจบการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหาร จาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งทีมดิจิทัล ttb spark เพื่อเดินหน้าพัฒนาแอป ttb touch ภายใต้คอนเซ็ปต์ Humanized Digital Banking ยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้ารายย่อย อีกทั้งต่อยอดโซลูชัน Beyond Banking ที่ตอบโจทย์ในระดับ Segment-of-One และเป็นประโยชน์กับลูกค้าได้อย่างรอบด้าน

เสริมทัพด้วยผู้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล แต่งตั้งนายรัชกร ชยาภิรัต ประธานกลุ่ม เทคโนโลยี (Chief Technology Group) หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ttb spark เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลให้กับธนาคาร และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธนาคารในหลายด้าน เพื่อให้สามารถส่งมอบโซลูชันทางการเงินให้กับลูกค้าธุรกิจได้รอบด้าน อาทิ ด้านการทำธุรกรรมภายในประเทศและช่องทางการค้า และนวัตกรรมดิจิทัล ttb business one แพลตฟอร์มธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจและเอสเอ็มอี รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้นำการดำเนินการรวมกิจการจนสำเร็จ โดยนายรัชกรได้นำความรู้ปริญญาโท ด้าน Management of Information Systems จาก London School of Economics ประเทศอังกฤษ และประสบการณ์ทำงานร่วมกับทีทีบีมากกว่า 9 ปี มาช่วยสนับสนุนเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของทีทีบี ให้สอดรับกับความต้องการด้านธุรกิจและ New Business Model ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เพื่อให้การปรับเปลี่ยนดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันเกิดขึ้นได้แบบรอบด้าน ทีทีบีให้ความสำคัญในการนำข้อมูล (Data)  มาใช้ประโยชน์สูงสุดตอบโจทย์ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ นายนริศ สถาผลเดชา ประธานกลุ่มงาน Data  และ Analytics (Chief Data and Analytics Group) จะเป็นผู้นำทีมขับเคลื่อนดูแลบริหารด้าน Data และ AI ของธนาคาร นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากความรู้ความเชี่ยวชาญจากการศึกษาปริญญาโทด้าน Computational Economics จาก University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จาก National University of Singapore ด้วยประสบการณ์ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ttb analytics และความชำนาญการทางด้านการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight)  เพื่อขับเคลื่อนการส่งมอบประสบการณ์ให้ลูกค้าในระดับ Segment-of-One ผ่าน Personalized AI Engine ทำให้ทีทีบีสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงใจ ในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผนึกกำลัง 4 ทีม ยกระดับโซลูชันเพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในทุกมิติ

ทีทีบีมุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในทุก ๆ มิติ ภายใต้กลยุทธ์ Ecosystem Play บนลูกค้า 4 กลุ่ม ได้แก่ คนมีรถ คนมีบ้าน มนุษย์เงินเดือน และลูกค้า Wealth ซึ่งนางณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย ประธานกลุ่ม กลยุทธ์ลูกค้าบุคคล (Chief Retail Strategy Group) หนึ่งในผู้บริหารหลักที่ผลักดันโครงการนำร่องต่าง ๆ ภายใต้ Retail Business Transformation จะมีบทบาทสำคัญในการศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าบุคคล การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนทางธุรกิจ รวมถึงการกำหนดผลิตภัณฑ์ ช่องทาง และรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม กับแต่ละกลุ่มของลูกค้า (Sales & Service Model)  โดย นางณัฐวรรณ จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา Data Mining มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ หลักสูตรผู้บริหารทางด้าน Digital disruption: Digital Transformation Strategies จาก Judge Business School, University of Cambridge ประเทศอังกฤษ

ทีทีบียังมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ลูกค้า สอดรับแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) โดยนายจเร เจียรธนะกานนท์ ประธานกลุ่ม บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย (Chief Retail Lending Group) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำทีมในการกำหนดกลยุทธ์ การออกผลิต ภัณฑ์สินเชื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการดูแลคุณภาพสินเชื่อ เพื่อให้ธนาคารสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงาน ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย ทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อบ้านมาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี หลังจบปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้นำในด้านการวางแผน ขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตในสินเชื่อรายย่อย รวมทั้งโซลูชันการรวบหนี้ โซลูชัน Digital Lending นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ttb consumer

ด้านการออมและลงทุน ทีทีบียังคงเดินหน้าเป็นผู้ช่วยต่อยอดความคุ้มค่า-มั่นคง-มั่งคั่ง มอบประสบการณ์การการออมและลงทุนที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ภายใต้การนำทีมของ นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ ประธานกลุ่ม บริหารผลิต ภัณฑ์ธุรกรรมธนาคารและความมั่งคั่งทางการเงิน (Chief Transaction and Wealth Product Group) ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์ประกันและผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน พัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ ที่สอดรับกับสภาวะตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเงินฝาก กลุ่มลูกค้าด้านการลงทุนและประกัน ให้เกิดความคล่องตัว สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้เหมาะสมตามความต้องการยิ่งขึ้น โดยนางสาวกนกวรรณ จบการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากรูปแบบต่าง ๆ มาช่วยขับเคลื่อนให้ทีทีบีสามารถแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์เงินฝาก โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ดิจิทัลทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ให้มีการเติบโตตามเป้าหมายของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ทีทีบียังมุ่งยกระดับประสบการณ์การให้บริการ Digital-First Experience โดยปรับเปลี่ยนสาขาเป็น  Digital Branch มีเครื่องมือดิจิทัลในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้ความสำคัญกับการให้บริการแบบไร้รอยต่อระหว่างแอป ttb touch และช่องทางสาขา และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน หรือ ทีม Private Banking พร้อมยกระดับบทบาทพนักงานสาขาเป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งนำทีมโดย นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ ประธานกลุ่ม ธุรกิจการขายลูกค้าบุคคล (Chief Retail Distribution Group) จบการศึกษาปริญญาโท  ด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เป็นหนึ่งในผู้บริหารหลักที่ผลักดันโครงการ Branch Transformation ของธนาคารให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนเป็นผู้นำในการบริหารทีมงานยกระดับการให้บริการ และปรับเปลี่ยน Sales Model ทำให้ธุรกิจสาขาเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้าน รวมถึงด้านทักษะและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยนายพีรพงศ์จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการกำหนดแนวทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการให้บริการของธนาคารให้มีประสิทธิผลสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล

ทีทีบีเชื่อว่าการเสริมความแข็งแกร่งด้วยทีม 7 ผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ร่วมงานกับทีทีบีมาเป็นระยะเวลานาน จะช่วยผลักดันให้ทีทีบีขับเคลื่อนกลยุทธ์ เร่งทรานส์ฟอร์มองค์กรรอบด้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยเพิ่มศักยภาพโดยนำดิจิทัลมาดูแลลูกค้าทุกกลุ่มในทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าคนมีรถ คนมีบ้าน พนักงานเงินเดือน และลูกค้า Wealth เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้นแบบรอบด้าน และเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารสามารถเดินหน้าสู่การเป็น The Bank of Financial Well-being หรือ ผู้นำด้านการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน