บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก เปิดตัวหนังสือ “Health Brings Wealth” ฉบับภาษาไทย ปลดล็อคเทคนิคดูแลสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ผู้นำด้านศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันประกาศเปิดตัวหนังสือ “Health Brings Wealth” ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นหนังสือที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมและให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้กับสังคม หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวหนังสือฉบับภาษาอังกฤษและภาษาเช็กมาแล้ว จึงได้มีการแปลหนังสือเล่มนี้เป็นฉบับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่ 3 เพื่อตอบสนองกระแสความนิยมของคนไทยที่หันมาให้ความสนใจด้านสุขภาพกันมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้ช่วยปลดล็อคเทคนิคดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นหนังสือที่อ่านง่าย  และนำเสนอวิธีการดูแลสุขภาพที่สามารถปฏิบัติตามได้ด้วยตัวเอง

ด้วยความเชื่อในหลักปรัชญาที่ว่า ‘สุขภาพดี คือสมบัติที่สำคัญที่สุด’ หรือ Health Brings Wealth ซึ่งเป็นคำที่นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้งบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้มอบให้กับทีมงาน บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก นักเขียนทั้ง 4 ท่านจึงได้นำปรัชญานี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้ รวมถึงเป็นหลักปฏิบัติในการดูแลรักษาคนไข้

หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ 4 ท่าน ซึ่งได้รวบรวมความรู้ มุมมอง แง่คิด และประสบการณ์ตรงจากผลการวิจัยและการทำงานตลอดระยะเวลาหลายปีมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นแนวทางสู่การมีอายุที่ยืนยาว

ผู้เขียนหนังสือ “Health Brings Wealth” ทั้ง 4 ท่านได้สรุปผลการวิจัยจากประสบการณ์ในการทำงานหลายปีในสาขาการแพทย์ของตน ดังนี้:

 • ศาสตราจารย์นายแพทย์จีรี ดโวชัค ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยา ความผิดปกติของกระดูกสันหลังและอาการบาดเจ็บทางการกีฬา ที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีในการทำงานด้านเวชศาสตร์การกีฬา อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายแพทย์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) กว่า 23 ปี

 • นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์) ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) และเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วน

 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์คีธ แอล. แบล็ค ศัลยแพทย์ระบบประสาทและนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง แห่งศูนย์การแพทย์ซีดาร์-ไซไนน์ หนังสือเล่มนี้ คุณหมอได้พูดถึงความสำคัญของสมอง เพื่อป้องกันโรคความเสื่อม เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อม และโรคพาร์กินสัน

 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์เซอร์จิโอ ฟาซิโอ ศาสตราจารย์วุฒิคุณด้านโรคหัวใจ คุณหมออธิบายถึงความสำคัญของหัวใจ การดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ รวมถึงวิธีรักษาหัวใจให้อยู่กับเราไปนาน ๆ

นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส            รีสอร์ท กล่าวว่า “เวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์วิถีชีวิต เป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตในการรักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเราจะมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต (Lifestyle Modification) และการตรวจสุขภาพโดยละเอียดตั้งแต่เนิ่น ๆ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เข้ามาช่วยให้ผู้คนสามารถมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ”

ศาสตราจารย์นายแพทย์จีรี ดโวชัค ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารคลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก กล่าวเพิ่มเติม “ตลอดประสบการณ์ในการทำงานหลายปี ผมได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ สามารถสร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพได้ หนังสือ “Health Brings Wealth” จะช่วยแบ่งปันเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อให้ผู้อ่านมีชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้ทุกคนทำกิจกรรมในแต่ละวันโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบง่าย ๆ ร่วมกับการรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารหลากหลาย ซึ่งอาหารและการออกกำลังกายถือว่าเป็นยารักษาที่ถูกที่สุด”

นายแพทย์ตนุพล เสริมว่า “ในหนังสือเล่มนี้ได้นำ 5 เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ มาถ่ายทอดให้ผู้อ่านสามารถนำไปตั้งเป้าหมายในการดูแลตัวเอง ได้แก่ การนอนหลับดีอย่างมีคุณภาพ ดูแลร่างกายไม่ให้อ้วนและรับประทานอาหารอย่างสมดุล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงสารอันตรายบุหรี่ แอลกอฮอล์ และ PM2.5 และสุดท้ายคือการดูแลอารมณ์และจัดการความเครียด”

ท่ามกลางวิกฤตสุขภาพทั่วโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้จะช่วยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว การปฏิบัติตามนิสัยที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถลดโอกาสที่จะเผชิญกับผลลัพธ์ร้ายแรงจากการเจ็บป่วยได้

หนังสือ “Health Brings Wealth” เล่มนี้ จะช่วยเป็นแนวทางให้ผู้อ่านสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และได้รับแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองผ่านเรื่องเล่าจากผู้ป่วยจริง รวมถึงการแบ่งปันสูตรอาหารเพื่อสุขภาพง่าย ๆ ที่ทำได้เอง นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม และเป็นแนวทางสู่การมีอายุที่ยืนยาว ด้วยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย โภชนาการที่สมดุล และวิทยาการป้องกันโรคหัวใจ สมอง และสุขภาพฟัน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ถึงวิธีสร้างวิถีชีวิตที่ดีที่เริ่มจากการดูแลและป้องกัน และยังได้รับความรู้และกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม หรือซื้อหนังสือ “Health Brings Wealth” ได้ที่ Shopee, Lazada และ LINE Official: @bdmswellnessclinic

เกี่ยวกับหนังสือ Health Brings Wealth

หนังสือประกอบไปด้วย 11 บทหลัก ได้แก่:

 • บทที่ 1 ฮิปโปเครตีสกับเวชศาสตร์ป้องกัน (Hippocrates on Preventive Healthcare)

 • บทที่ 2 สิ่งที่สืบทอดจากนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (The Legacy of Dr. Prasert Prasarttong-Osoth, MD)

 • บทที่ 3 ผู้เขียนร่วม (The Co-Authors)

 • บทที่ 4 การออกกำลังกายคือยารักษาโรคที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ (Physical Activity is Your Cheapest Medicine)

 • บทที่ 5 โภชนาการที่สมดุลคือกุญแจสู่การมีสุขภาพดี (Balanced Nutrition is Key for Your Health)

 • บทที่ 6  เวชศาสตร์ป้องกันกับโรคหัวใจ สิ่งที่ต้องรู้และต้องทำ (Preventive Cardiology: What you Need to Know and Do)

 • บทที่ 7 สุขภาพสมองสมวัย (Optimizing Brain Wellness As You Age)

 • บทที่ 8 เวชศาสตร์วิถีชีวิต : 5 เสาหลักเพิ่มประสิทธิภาพสุขภาพของคุณ (Lifestyle Medicine: Five Pillars for Optimizing Your Health)

 • บทที่ 9 สุขภาพและฟันของเรา

 • บทที่ 10 เรื่องเล่าจากผู้ป่วย (Patient Stories)

 • บทที่ 11 สูตรอาหารสำหรับทำเองที่บ้าน (Recipes for Home Cooks)