LINE MAN Wongnai จับมือกรมอนามัย สานต่อ “หวานน้อยสั่งได้-เมนูชูสุขภาพ” เผยคนไทยเกินครึ่งสั่งลดหวาน ช่วยลดการบริโภคน้ำตาลไปกว่า 1 ใน 3

กรมอนามัย ร่วมมือ LINE MAN Wongnai ลงนามความร่วมมือผลักดันเมนูชูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้ ชูความสำเร็จ 1 ปีที่ผ่านมา เผยยอดออร์เดอร์ของคนไทยเกินครึ่ง (58%) สั่งลดหวานจากยอดสั่งเครื่องดื่มทั้งหมด ช่วยลดการบริโภคน้ำตาลไปกว่า 1 ใน 3 คิดเป็นกว่า 80 ตัน พร้อมสานต่อเป้าหมายเพิ่มตัวเลือกระดับความหวานในเมนูเครื่องดื่มสู่ 100,000 ร้านค้าทั่วประเทศภายในปี 2567

นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai กล่าวว่า  “การที่เราเป็นแพลตฟอร์มด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุด สามารถเชื่อมต่อผู้ใช้งาน 16 ล้านคนในไทย และร้านอาหารกว่า  7 แสนร้าน  จึงหวังใช้พลังของแพลตฟอร์มในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ผ่านตัวเลือกเพื่อสุขภาพให้กับ  ผู้บริโภคตอนสั่งอาหาร ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินโครงการหวานน้อยสั่งได้ร่วมกับทางกรมอนามัยตั้งแต่ปี 2566 ทำให้เกิดผลกระทบในทางบวก ดังนี้

  • ร้านค้ากว่า 60,000 ร้านทั่วประเทศตื่นตัว เพิ่มตัวเลือกระดับความหวานในเมนูเดลิเวอรี จำนวนร้านเพิ่มขึ้น 8.5 เท่า เมื่อเทียบกับก่อนเริ่มโครงการ
  • สัดส่วนการสั่งเมนูเครื่องดื่มที่ลดระดับความหวาน (หวานน้อยกว่า 100%) มีมากถึง 58% จากยอดสั่งเครื่องดื่มทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็นออร์เดอร์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  • คาเฟ่อเมซอนครองแชมป์ ร้านที่มีจำนวนผู้ใช้เลือกระดับลดความหวานมากที่สุด บนแพลตฟอร์มเดลิเวอรี LINE MAN เนื่องจากเป็นร้านที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ และยังเข้าร่วมโครงการหวานน้อยสั่งได้มาตั้งแต่เริ่มโครงการ ทำให้เครื่องดื่มทุกเมนูในทุกสาขาสามารถเลือกระดับความหวานได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค
  • ผู้ใช้สั่งเมนูเครื่องดื่มที่ลดระดับความหวานลงจากปกติ (หวานน้อยกว่า 100%) รวมทั้งปีมากถึง 20 ล้านแก้ว ช่วยลดการบริโภคน้ำตาลคนไทยลงได้ 1 ใน 3 จากการแค่เพิ่มตัวเลือกระดับความหวาน
  • พบแนวโน้มการบริโภคเมนูเครื่องดื่มไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มมากขึ้นกว่า 8 เท่า”

แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “กรมอนามัย เร่งพัฒนา Healthy City Model  สร้างเมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย พัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพสร้างพื้นที่ต้นแบบ Healthy City Mode ที่มี 7 องค์ประกอบ คือ กินดี อยู่ดี อารมณ์ดี สติปัญญาดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี ระบบบริการสุขภาพดี สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ LINE MAN Wongnai ที่เป็นแพลตฟอร์มที่ใกล้ชิดและผู้บริโภคในยุคสมัยปัจจุบัน และเป็นภาคีเครือข่ายใหญ่ที่สำคัญในการขับเคลื่อนโครงการหวานน้อยสั่งได้อยากเข้มแข็ง จากสถิติที่กล่าวมาถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้น การลงนามในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในการสานต่อความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรอบรู้การบริโภค เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย ให้เกิดการ ‘กินดี’ และยังเป็นการรณรงค์สร้างกระแสสังคมให้ประชาชนสามารถเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของคนไทยร่วมกัน ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นผู้นำทางด้านอาหารอย่าง LINE MAN Wongnai”

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย และ นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai เป็นผู้ลงนาม พร้อมทั้ง นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย โดยการลงนามครั้งนี้เป็นการสานต่อโครงการเมนูชูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้ เพื่อตั้งเป้าหมายร่วมกันในการเพิ่มตัวเลือกระดับความหวานในเมนูเครื่องดื่มสู่ 100,000 ร้านค้าทั่วประเทศภายในปี 2567 และเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีผ่าน LINE MAN