เปิดแล้ว!!! “ทางลอดกลับรถเข้าเซ็นทรัล ศาลายา” เซ็นทรัลพัฒนา สนับสนุนงบก่อสร้าง 112 ล้านบาทให้กรมทางหลวง พร้อมมอบเป็นสาธารณประโยชน์ แก้ปัญหาจราจร

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชน มอบเงินสนับสนุนกว่า 112 ล้านบาท ให้กับกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เพื่อดำเนินก่อสร้างทางลอดกลับรถบนถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338) เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน บรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายศุภโชค มีอำพล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนา นำโดย นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และ นางสาวรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์และสรรหาที่ดิน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมพิธีมอบทางลอดกลับรถ

โครงการ “ก่อสร้างทางลอดกลับรถเซ็นทรัล ศาลายา” ดำเนินการก่อสร้างโดย สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นและติดขัดในปัจจุบัน เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2565 และแล้วเสร็จในปี 2566 ปัจจุบันได้เปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ “ทางลอดกลับรถเซ็นทรัล ศาลายา” แห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338) ที่ กม.22+059 บริเวณปากทางถนนราษฎร์พัฒนา หรือซอยทรงคนอง 2 (ทางเข้าวัดดอนหวายและวัดไร่ขิง) พื้นที่ ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม มีรูปแบบการก่อสร้างทางลอด (Underpass) ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะสีตีเส้น ช่องจราจรกว้าง 9.95 เมตร ระยะทาง 156 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ความกว้างรวม 48 เมตร และความยาว 12 เมตร ตามแนวถนนบรมราชชนนี พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางลอดเซ็นทรัล ศาลายา แล้วเสร็จ ได้ทำการเปิดบริการให้แก่ประชาชนใช้ในการสัญจรเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งทางลอดฯ แห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา ประมาณ 500 เมตร ช่วยให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางเข้า – ออก  ศูนย์การค้าฯ และบริเวณโดยรอบด้วยความคล่องตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นทางเลือกในการกลับรถ สำหรับรถเล็กที่มีความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางเข้ากรุงเทพฯ หรือกลับรถไปสู่ จ.นครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ในฐานะ ‘Place Maker’ นักพัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนไทยและประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกมิติ รวมทั้งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนไทยและประเทศไทย