ไอคอนสยาม จับมือมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงผลงานนักศึกษา Prismatic ความหลากหลายทางความคิดสู่ผลงานศิลปะที่สะท้อนตัวตน ณ ICON ART & CULTURE SPACE ชั้น 8 ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 2567

ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ร่วมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการ Prismatic นิทรรศการกลุ่มศิลปะ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่แสดงถึงศักยภาพของนักศึกษา บอกเล่าทักษะกระบวนการและแนวความคิดเฉพาะตัวที่หลากหลาย

Prismatic แปลว่าเกี่ยวกับแท่งแก้วปริซึม, เป็นแถบคลื่นสีรุ้ง, หลายเหลี่ยมหรือหลายรูปแบบ คือ แนวความคิดหลักของนิทรรศการที่เปรียบเทียบถึงความหลากหลายของคลื่นแสงที่เป็นแสงสีต่างๆ ตามความถี่นั้น ปรากฏเป็นรุ้งงดงามที่ประกอบไปด้วยแสงทั้ง 7 สีหลักๆ เมื่อรวมกันจึงกลายเป็นแสงขาวที่รวมอยู่กันภายในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยภาควิชาเปรียบเสมือนเป็นแท่งแก้วปริซึมที่ทําหน้าที่รวบรวมและสะท้อนแสงสีขาวธรรมดาๆ ที่สื่อถึงนักศึกษาแต่ละคนให้เฉิดฉายออกมาอย่างเป็นเอกลักษณ์ในแบบของตนเอง

การจัดแสดงผลงานนิทรรศการกลุ่มศิลปะ Prismatic โดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ในครั้งนี้เป็นโอกาสสําคัญสําหรับเหล่านักศึกษาศิลปะที่จะได้แสดงออกถึงศักยภาพ ทักษะกระบวนการทํางานและแนวความคิดผ่านผลงานศิลปะของตนเองออกสู่สายตาผู้ชมในวงกว้าง เสมือนเป็นการลงสนามจริงและทําหน้าที่เป็นเครื่องยืนยันว่านักศึกษามีศักยภาพเพียงใดที่จะเป็นศิลปินอาชีพได้ในอนาคตเพื่อค้นหาลู่ทางในอาชีพต่อไป และเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่มีความสนใจได้รับชมผลงานและแนวความคิดของนักศึกษาที่เป็นตัวแทนคนทํางานศิลปะรุ่นใหม่อีกด้วย

ขอเชิญชวนผู้มีความสนใจร่วมกันชมนิทรรศการแสดงกลุ่มศิลปะ “Prismatic” ของนักศึกษาภาควิชาจิตรกรรมชั้นปีที่ 4 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 ณ ICON ART & CULTURE SPACE ชั้น 8 ไอคอนสยาม พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและดื่มด่ำกับงานศิลปะที่น่าหลงใหลในพื้นที่ต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM