บลจ.กสิกรไทย พาลูกค้าเปิดประสบการณ์การลงทุนระดับโลก ในงานสัมมนา KAsset x JPMAM : The Great Investment Debate นำทัพกูรูแชร์มุมมองส่องทุก Asset Class

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset) จับมือพันธมิตรทางธุรกิจบลจ.ระดับโลก J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) ร่วมจัดงานสัมมนาเป็นครั้งแรก ในหัวข้อ The Great Investment Debate โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Ayaz Ebrahim CEO for Singapore and Southeast Asia, JPMAM และนายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ, KAsset โดยในงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก KAsset และ JPMAM มาร่วมให้มุมมองเจาะลึกในทุกตลาดครอบคลุมทุกสินทรัพย์ทั่วโลก พร้อมแนะนำกลยุทธ์การจัดพอร์ตแก่พันธมิตรคู่ค้าและลูกค้าผู้ลงทุน

ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนของตลาดลงทุนทั่วโลก KAsset จึงแนะนำให้จัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงตามหลัก Core & Satellite Portfolio โดยเน้นการลงทุนระยะยาว กับกลุ่มกองทุนผสม K-WealthPLUS Series เป็นพอร์ตการลงทุนหลัก (Core Portfolio) ที่ร่วมพัฒนาโมเดลลงทุนกับ JPMAM เพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนและคัดเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การลงทุนทั่วโลก

โดยกลุ่มกองทุน WealthPLUS มีกลยุทธ์เน้นกระจายการลงทุน (Asset Allocation) ในหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกทั่วโลก ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่ กองทุน K-WPBALANCED ลงทุนในหุ้นสูงสุด 30% และตราสารหนี้สูงสุด 70%, K-WPSPEEDUP ลงทุนในหุ้นสูงสุด 65% และตราสารหนี้สูงสุด 35%, K-WPULTIMATE ลงทุนในหุ้นสูงสุด 85% และตราสารหนี้สูงสุด 15% เพื่อโอกาสทำกำไรในระยะยาว

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนยังสามารถติดตาม บทความวิเคราะห์เจาะลึกมุมมองการลงทุนทั่วโลกได้ก่อนใครโดยความร่วมมือกันระหว่าง KAsset และ JPMAM ที่จัดทำเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนไทย “KNOW THE MARKETS” นำเสนอ Chart อธิบายภาพเศรษฐกิจ Q2/2024 จับทิศเศรษฐกิจโลก ส่องทุกตลาดเงินตลาดทุน ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ และ KNOW THE MARKETS “STANDPOINT” บทวิเคราะห์พร้อมมุมมองการลงทุนรายไตรมาส ปักหมุดจุดที่น่าสนใจลงทุน พร้อมบทวิเคราะห์เจาะลึกผ่านมุมมองจาก CIO ของ KAsset โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ทาง https://www.kasikornbank.com/k_3JztFw5 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้