SHEIN สานต่อแคมเปญ ‘SHEIN Cares’ ส่งมอบเสื้อผ้ากว่า 1,000 ชิ้น เพื่อแสดงจุดยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการมอบโอกาสใหม่แก่ผู้ขาดแคลนผ่านมูลนิธิกระจกเงา

การบริจาคในครั้งนี้เป็นความคิดริเริ่มภายใต้ SHEIN Cares ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการกุศลของ SHEIN ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลาห้าปีเพื่อช่วยเหลือสตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส โดย SHEIN (ชีอิน) เดินหน้าแคมเปญ SHEIN Cares’ เพื่อสานต่อพันธสัญญาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมส่งต่อเสื้อผ้าและของเล่นเพื่อสนับสนุนชุมชน คนไร้บ้าน และสัตว์เลี้ยงจรจัด ผ่านมูลนิธิกระจกเงาองค์กรผู้ไม่แสวงหากำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาสังคม เช่น การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และคนไร้บ้าน

ทาง SHEIN กล่าวว่า “SHEIN มุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างและพลังงานเชิงบวกให้กับโลก รวมไปถึงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้คน การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สนับสนุนการเติบโตของคนหนุ่มสาว และช่วยลดความยากไร้ ด้วยการให้ความสนับสนุนจากภารกิจของเราในการทำให้ SHEIN เป็นแฟชั่นที่ทุกคนเข้าถึงได้ เราหวังว่าการบริจาคของเราจะสนับสนุนภารกิจสำคัญของมูลนิธิกระจกเงาได้อย่างเต็มที่ และจะทำให้ผู้รับบริจาคได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด

โดยการร่วมบริจาคครั้งนี้เราได้จำแนกรายการต่างๆ ออกเป็น 3 หัวข้อเพื่อความเหมาะสมสำหรับ 3 หน่วยงานที่ทำงานเพื่อสังคมในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียดเสื้อผ้าและสิ่งของที่บริจาคดังนี้

  • คนไร้บ้าน ครอบครัวด้อยโอกาส และผู้ประสบอุบัติเหตุ – ทั้งชายและหญิง ส่งมอบเสื้อผ้ากว่า 1,200 ชิ้น ที่สวมใส่สบาย แมทช์ง่ายกับทุกลุค สามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันเช่น เสื้อผ้าที่ใส่ไปทำงาน กระเป๋า รองเท้า หรือเสื้อยืดคอกลมที่ใส่ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสบาย
  • ศูนย์ส่งเคราะห์เด็ก – ที่จัดไว้สำหรับเด็กชายและเด็กหญิง ส่งมอบของเล่นเสริมทักษะ รวมไปถึงตุ๊กตาเพื่อสร้างความอบอุ่นและรอยยิ้มสำหรับเด็กๆได้มีความสุขในทุกวันรวมทั้งสิ้นกว่า 40 ชิ้น
  • สถาพยาบาลสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตว์แพทย์บริการ ส่งมอบเสื้อผ้าคุณภาพดี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดหลังการผ่าตัด

ทางด้านมูลนิธิกระจกเงา คุณวีราภรณ์ ประสพรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุน มูลนิธิกระจกเงาได้กล่าวขอบคุณแคมเปญดีๆจากชีอินทิ้งท้ายว่า ” ทางมูลนิธิกระจกเงาขอขอบคุณ SHEIN สำหรับการบริจาคเสื้อผ้า ของใช้ และของเล่นสำหรับเด็ก สิ่งของที่บริษัทมอบให้นี้ เราจะนำไปส่งต่อให้กับเด็กในครอบครัวขาดแคลน ยากไร้ กลุ่มผู้เดือดร้อนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ เช่น ชุมชนไฟไหม้ พื้นที่ประสบภัย เป็นต้น โปรดมั่นใจว่าเราจะบริหารจัดการสิ่งของเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ”