กสิกรไทยประกาศลดดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบาง 0.25% เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในช่วงที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่

ธนาคารกสิกรไทยประกาศปรับลดดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบาง  0.25% สำหรับเงินกู้ (Loan) ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งลูกค้าบุคคลและ SME ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จำนวนประมาณ 200,000 ราย วงเงินสินเชื่อรวมประมาณ 82,000 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในช่วงที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ซึ่งลูกค้าจะได้รับการปรับลดดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียน
นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และไม่ทั่วถึง ธนาคารตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง จึงออกนโยบายช่วยเหลือปรับลดดอกเบี้ย 0.25% สำหรับเงินกู้ (Loan) ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เพื่อสะท้อนความห่วงใยของธนาคารที่มีต่อลูกค้า และความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางให้สามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่ภาวะสมดุลและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งลูกค้าบุคคลและ SME มีจำนวนประมาณ 200,000 ราย วงเงินสินเชื่อรวมประมาณ 82,000 ล้านบาท
ลูกค้ากลุ่มเปราะบางของธนาคารกสิกรไทยจะได้รับความช่วยเหลือมี 2 กลุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.   ลูกค้าบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อบ้าน” หรือ “สินเชื่อบ้านช่วยได้”  ที่มีวงเงินอนุมัติรวมกับธนาคารกสิกรไทย ไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามข้อมูลธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ตามการประเมินของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวครั้งล่าสุด
2.  ลูกค้า SME ที่มียอดค้างชำระเงินกู้กับธนาคารกสิกรไทย และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับธนาคารกสิกรไทย    รวมกันแล้วไม่เกิน 2,000,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และมียอดขายไม่เกิน 200,000 บาทต่อเดือน ตามการประเมินของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวครั้งล่าสุด
โดยลูกค้ากลุ่มเปราะบางทั้ง 2 กลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือ ต้องมีสถานะหนี้เป็นปกติ และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการอื่นๆ ของธนาคาร นอกจากนี้ถ้าลูกค้ากลุ่มเปราะบางใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภท ทั้งสินเชื่อบ้าน และ  สินเชื่อ SME และเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะได้รับการลดดอกเบี้ยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้การคัดเลือกลูกค้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
นายรุ่งเรือง กล่าวในตอนท้ายว่า ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าบุคคลและ SME มาอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ ทั้งในช่วงวิกฤตโควิด-19 รวมถึงช่วงที่ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ด้วยการช่วยเหลือลูกค้าเชิงรุกผ่านมาตรการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถผ่านพ้นทุกวิกฤต และเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน
ทั้งนี้ลูกค้ากลุ่มเปราะบางที่ได้รับการพิจารณาจากธนาคารในโครงการความช่วยเหลือนี้จะได้รับการปรับลดดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ และไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งธนาคารจะดำเนินการส่ง SMS แจ้งให้ลูกค้าท่านนั้นทราบ (โดยไม่มีการแนบ Link) ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @kbanklive หรือลูกค้าบุคคลติดต่อได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 ลูกค้า SME ติดต่อได้ที่ K-BIZ Contact Center 02-8888822  ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป