“โฮมโปร” โกยรายได้ Q1/67 แตะ 1.8 หมื่นล้านบาท ฟันกำไร 1.7 พันล้าน รับอนิสงค์ Easy E-Receipt หนุน

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น HMPRO เปิดรายได้รวมไตรมาส 1/67 จำนวน 18,787.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 535.71 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 1,712.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101.72 ล้านบาท โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นนี้ เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นของสาขาโฮมโปร และเมกาโฮม การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ Easy E-Receipt ของทางรัฐบาลในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการผลักดันยอดขายในช่วงไตรมาส 1 อย่างต่อเนื่อง จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่หลากหลาย  ทั้งในส่วนของช่องทางสาขาและออนไลน์

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร (หุ้น HMPRO) เปิดเผย ผลประกอบการไตรมาส 1/2567 ว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 1,712.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101.72 ล้านบาท หรือ 6.31% โดยมีรายได้รวม จำนวน 18,787.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 535.71 ล้านบาท หรือ 2.94%  ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้า และรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 17,663.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 440.36 ล้านบาท หรือ 2.56%

ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นนี้ เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นของสาขาโฮมโปร และเมกาโฮม การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ Easy E-Receipt ของทางรัฐบาลในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการผลักดันยอดขายในช่วงไตรมาส 1 อย่างต่อเนื่อง จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่หลากหลาย  ทั้งในส่วนของช่องทางสาขาและออนไลน์ อีกด้วย

บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า จำนวน 450.83 ล้านบาท ลดลง 26.16 ล้านบาท หรือ 5.48% จากปีก่อน เป็นผลมาจากงดจัดงาน HomePro Expo ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในช่วงเดือนมีนาคม โดยได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการจัดงาน  HomePro Super Expo ในช่วงเดือนเมษายนแทน ผ่านช่องทางสาขาและออนไลน์

และยังมีรายได้อื่น จำนวน 672.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121.50 ล้านบาท หรือ 22.03% โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้า ทั้งในช่องทางสาขา และช่องทางออนไลน์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า และการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 4,635.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.87 ล้านบาท หรือ 3.18% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย เพิ่มขึ้นจาก 26.08% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 26.24%  ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการได้รับส่วนลดจากคู่ค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของธุรกิจ โฮมโปรและเมกาโฮม

นายวีรพันธ์ กล่าวอีกว่า ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัว สืบเนื่องมาจากความกดดันต่างๆ ทั้งในเรื่องของอุปสงค์โลกที่ยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งส่งผลต่อการหดตัวของภาคการผลิตอุตสาหกรรมและภาคการส่งออก อัตราดอกเบี้ยและสัดส่วนหนี้ครัวเรือนซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูง รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ 2567 ที่ล่าช้าของภาครัฐบาล ทำให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆยังไม่ได้มีการถูกบังคับใช้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การบริโภคของภาคเอกชนยังคงมีการขยายตัว สืบเนื่องจากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 1

“สำหรับการผลักดันยอดขายสินค้า และบริการ บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางสาขาและออนไลน์ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า รวมถึงบริษัทฯ ยังคงมีแผนการจัดงาน HomePro Super Expo ที่สาขาในช่วงเดือนเมษายน และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ตลอดทั้งปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และมีการวางกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมและรายได้รวม การเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น การเพิ่มสัดส่วนสินค้า  Private Brand การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมเติบโตขึ้น 2.94% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6.31% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน” นายวีรพันธ์  กล่าวสรุปในตอนท้าย