Robinhood สานต่อแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม ผนึกกำลัง EVme เปิดตัวโครงการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า ‘AION ES’ จาก EVme กับ Robinhood Ride

  • สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนตัวเล็กเมื่อสมัครเป็นคนขับ Robinhood Ride
  • มุ่งส่งเสริมและผลักดันให้กลุ่มคนขับสามารถเข้าถึงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้ง่ายขึ้น

ปัจจุบันการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) กลายเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่หลายองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำลังเร่งผลักดันและมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยข้อมูลจาก SCB EIC ระบุว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ายอดขายเละยอดผลิต EV ทั่วโลกในช่วงระหว่างปี 2022 – 2030 จะขยายตัวเฉลี่ยปีละ 20% และ 33% ตามลำดับ โดยทุกๆ 1 แสนคันของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศจะสามารถช่วยให้ GDP ประเทศไทย เติบโตขึ้นราว 0.2% ด้วยเหตุนี้ เพื่อสานต่อแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยผลักดันการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มคนขับ Robinhood (โรบินฮู้ด) แอปเพื่อคนตัวเล็กที่ยั่งยืน จึงร่วมมือกับ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVme) แพลต ฟอร์มผู้ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย เปิดตัวโครงการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า จาก EVme เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่เปิดโอกาสให้คนขับของ Robinhood Ride สามารถเช่ารถแท็กซี่ไฟฟ้ารุ่น ‘AION ES’ (ไอออน อีเอส) จาก EVme ผ่าน Robinhood EV Platform เพื่อใช้ในการรับส่งผู้โดยสารมุ่งเน้นช่วยเหลือคนตัวเล็กที่ไม่มีรถยนต์ให้มีอาชีพและรายได้ ช่วยให้คนขับสามารถเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น พร้อมการดูแล และบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกการขับขี่จาก EVme พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ ด้วยระบบ Smart Taxi ที่มอบความปลอดภัย และความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ภายใต้เกณฑ์การคัดเลือกคนขับตามมาตรฐานของ Robinhood Ride ทั้งด้านความสามารถในการขับขี่ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการให้บริการ รวมถึงได้รับการอบรมการใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยต่างๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า จากบริษัท อีวี มี พลัส จำกัด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงบริการที่สุภาพและปลอดภัยซึ่งเป็นจุดเด่นของแพลตฟอร์ม

ความร่วมมือในครั้งนี้ Robinhood หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สร้างการเติบโตทางเศษฐกิจอย่างยั่งยืนในภาคการขนส่งสาธารณะ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยมี นางสาวสุชานัน ตันติวัฒนวัลลภ ผู้อำนวยการธุรกิจเเพลตฟอร์มเรียกรถ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (ขวาร่วมด้วย นายวิทิต ธาดากิตติสาร หัวหน้าส่วนงานบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (ซ้าย) ร่วมเปิดตัวโครงการ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ LINE Official Account: @RobinhoodDriver

#Robinhood # RobinhoodRide #โรบินฮู้ด #แอปเพื่อคนตัวเล็กที่ยั่งยืน #EVme #อีวีมีพลัส