รพ.วิมุต-เทพธารินทร์ตอกย้ำความเป็นต้นแบบด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันไทรอยด์โลก (World Thyroid Day) 25 – 29 พฤษภาคมนี้

โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ผู้นำด้านการรักษาโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมานานกว่า 39 ปี เดินหน้าจัดกิจกรรมสัปดาห์วันไทรอยด์โลก (World Thyroid Day) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคร้ายที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไทรอยด์ ทั้งในด้านการเฝ้าระวังด้วยการตรวจคัดกรอง แนวทางการรักษา และการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยจัดแสดงบูธกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไทรอยด์ นวัตกรรมการผ่าตัดไทรอยด์ และนวัตกรรมด้านอาหารโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ อีกทั้งยังให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ การวัดความดัน ตรวจความเสี่ยงเบาหวาน และประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ ชั้น 10 อาคาร B โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิมุต–เทพธารินทร์กล่าวว่า การดำเนินงานของโรงพยาบาลวิมุต–เทพธารินทร์ มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าการให้บริการในหลายด้าน โดยนอกจากการเป็นต้นแบบแนวทางการรักษาโรคเบาหวานและไทรอยด์ ที่ได้รับการรับรองเฉพาะโรคเบาหวานและการรับรองเฉพาะโรคไทรอยด์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) แห่งแรกของประเทศไทย และได้รับการยอมรับในระดับสากลจากหลากหลายสถาบันแล้วโรงพยาบาลวิมุต–เทพธารินทร์ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนในสังคมให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อการป้องกัน ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค สามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ทั้งครอบครัวมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามช่วงวัย

“ในปัจจุบันเราพบผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นโรคไทรอยด์โดยไม่รู้ตัว ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้ จึงทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งที่จริงแล้วโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ แต่ก็อาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีกเช่นกัน ดังนั้น โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ให้การดูแลรักษา แต่เราให้ความสำคัญกับการป้องกัน โดยเน้นให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เข้าใจความสำคัญของการตรวจคัดกรองและการเฝ้าระวัง เพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลตนเองและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค และในโอกาสของวันไทรอยด์โลกซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคมของทุกปี ในฐานะของโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งผลิตความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาบริการสุขภาพของคนในสังคม ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ จึงได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วันไทรอยด์โลก (World Thyroid Day) เพื่อสร้างการตระหนักรู้และรณรงค์ให้มีการคัดกรองหาความเสี่ยง พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป” นพ.สมเกียรติ กล่าวทิ้งท้าย

โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันไทรอยด์โลก (World Thyroid Day) ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ ชั้น 10 อาคาร B โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ภายในงานพบกับกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ ร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัล บริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน อาทิ การวัดความดัน ตรวจความเสี่ยงเบาหวาน และบริการตรวจประเมินความเสี่ยงหัวใจ ซึ่งทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมพบกับสาระความรู้ด้านนวัตกรรมการผ่าตัดไทรอยด์ นวัตกรรมด้านอาหารโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วมงาน 5 ท่านแรกของทุกวัน (เข้าร่วมงานก่อนมีสิทธิ์ก่อน) เพียงลงทะเบียนภายในงาน สามารถรับสิทธิ์ตรวจไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทาง ไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ที่สนใจสามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/4bzxsWV