ศรีพันวาเปิดบ้านต้อนรับการกลับมาของภูเก็ต World Class Tourist Destination ตอกย้ำความเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน มุมมองแนวโน้มกองทรัสต์ SRIPANWA ปรับตัวดีขึ้น

หากพูดถึงจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขนานนามว่า World Class Tourist Destination จุดหมายในการพักผ่อน  ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงทำให้มีนักเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี ทั้งยังมีศักยภาพและความ พร้อมในการเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

“นางวิไล อินทกูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้บริหารกองทรัสต์ภายใต้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 บริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,692,409.60 บาท จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมาบริษัทฯมีการจ่ายปันผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,016,286 บาท ถือเป็นสันญาณที่ดีหลังจากสถาน การณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง

ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตประมาณ 80% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึงแม้ว่าตัวเลขจะยังไม่เท่ากับจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2562 แต่ก็นับว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เริ่มมีการฟื้นตัวทั้งกลุ่มโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สายการบิน การขนส่งและรถโดยสาร ไปจนถึงแรงงานที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลในการยกระดับการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่แบบครบวงจร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดปี 2567 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด พบว่าตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม – 12 พฤษภาคม ปี 2567 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทย ทั้งสิ้น 13,157,997 คน เพิ่มขึ้น 39 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

และณ สิ้นไตรมาส 1 ของปี 2567 นี้ มีนักท่องเที่ยวเข้าไทยมากว่า 9.37 ล้านคน และเดินทางเข้ามายังภูเก็ต 2.87 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย จีน รัสเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ ส่งผลให้ตลาดการท่องเที่ยวภูเก็ตในทุกพื้นที่ คึกคักเป็นอย่างมาก”

การเปิดประเทศของไทยที่มีความปลอดภัย และได้รับการยอมรับจนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วทุกมุมโลกได้ภาพรวมอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวภูเก็ต และชะอำ-หัวหิน ในปีนี้ว่ามีทิศทางการเติบโตขึ้น และที่ผ่านมาภูเก็ตได้รับการยกย่องเป็น World Class Tourist Destination ของโลก และในปัจจุบันกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น World Class Investment Destination ของนักลงทุนไทยและต่างชาติที่สำคัญอีกด้วย รวมถึงการขยายตลาดการจัดการประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้า (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibition—MICE) และอุตสาหกรรมการส่งเสริมสุุขภาวะ (Wellness) โดยเห็นได้ชัดจากจำนวนนักท่องเที่ยว นักลงทุนต่างชาติ ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากขึ้น รวมไปถึง Phuket International Airport ที่พร้อมบริการเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอีกหนึ่งจุดหมายจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างศรีพันวาหนึ่งในโรงแรมในภูเก็ตที่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีผลประกอบการสม่ำเสมอ และจากสถานการณ์โดยรวมนี้ โดยมั่นใจว่าจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของโรงแรมมีการเติบโต ได้ตามเป้าหมาย และกองทรัสต์ฯคาดการจ่ายปันผลจะกลับมาเป็นปกติ

ข้อมูลกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) เป็นกองทรัสต์อยู่ในภาคบริการของประเทศ ไทย ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน (Freehold) อาคารสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และระบบสาธารณูปโภคของโครงการโรงแรมศรีพันวาจัดตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย ทรัพย์สินประกอบด้วยโรงแรม บ้านพักตากอากาศ และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ผู้จัดการกองทรัสต์คือบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด และผู้ดูแลผลประโยชน์ (ทรัสตี) คือบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด