อาร์เอส เดินหน้าปรับกลยุทธ์แผนธุรกิจและโครงสร้างบริษัทครั้งใหญ่

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ประกาศการปรับกลยุทธ์แผนธุรกิจและโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจที่มีอยู่ และขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจใหม่ๆ

การปรับกลยุทธ์ครั้งนี้มีการดำเนิน 3 กลยุทธ์หลัก:

  1. RESTRUCTURE:การปรับโครงสร้างทีมบริหาร รวมถึงการวางผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง นำโดยคุณเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ และคุณโชติ เชษฐโชติศักดิ์ ที่จะเข้ามาบริหารงานเต็มตัว ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง อย่าง คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล คุณวิทวัส เวชชบุษกร ในการสร้างทีมผสมที่ลงตัวเพื่อขับเคลื่อนองค์กร
  2. REDUCE:การลดและควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัดและทันทีในระดับองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความคล่องตัวในการบริหาร และการดำเนินงานในทุกมิติ
  3. REFOCUS:การปรับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจใหม่ทั้งหมด แบ่งเป็น3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ Products, Music & Entertainment และ RSX โดย RSX จะประกอบไปด้วยธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจ Pet Experiential Retail, ธุรกิจ New Education, ธุรกิจ MCN และอื่นๆ โดยจะมีการร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อสร้าง Synergy ต่อยอดอย่างก้าวกระโดด

ทางบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้ พร้อมแผน Roadmap และ Milestone ที่ชัดเจนและน่าติดตาม ทั้งนี้ เป้าหมายหลักคือการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้บริโภค ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ที่ www.rs.co.th และ https://www.facebook.com/RSGROUPOFFICIAL