เซ็นทรัล รีเทล ติดท็อป 2 กลุ่มค้าปลีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ FORTUNE Southeast Asia 500

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา ฟอร์จูน (Fortune) นิตยสารด้านการเงินการลงทุนชั้นนำระดับโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 500 บริษัทในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพิจารณาจากรายได้ในปีงบ ประมาณ 2566 ซึ่งเซ็นทรัล รีเทล บริษัทค้าปลีกของคนไทยได้สร้างความภาคภูมิใจอีกครั้ง ด้วยการคว้าอันดับ 2 ในกลุ่มบริษัทค้าปลีกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขึ้นแท่นอันดับที่ 42 จากการจัดอันดับ “FORTUNE Southeast Asia 500” ในครั้งนี้

ความสำเร็จของเซ็นทรัล รีเทล ในครั้งนี้ มาจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ยึด “คน” เป็นหัวใจหลักและเป็นจุดแข็งขององค์กร เพราะธุรกิจจะเติบโตและประสบความสำเร็จได้ มาจากฟันเฟืองสำคัญคือพนักงานทุกคน ซึ่งสอด คล้องกับปรัชญาในการดำเนินงาน “CRC Care” ของเซ็นทรัล รีเทล ที่ต้องการยกระดับทุกภาคส่วนให้เติบโตไปด้วยกันทั้งระบบ อีกทั้งการติดอันดับ FORTUNE Southeast Asia 500 ในครั้งนี้ ยังเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งในไทย เวียดนาม และอิตาลี ของเซ็นทรัล รีเทล ที่มีการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นับเป็นตัวแทนองค์กรของประเทศไทยที่สามารถเฉิดฉายบนเวทีระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ