จีเอเบิล เผยกุญแจลับสร้างธุรกิจยุค AI ให้สำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วย “The Triple Bottom Line – 3Ps” ในงาน G-Able Day 2024

บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ในฐานะ “Tech Enabler” ผู้นำด้านดิจิทัลโซลูชันชั้นนำระดับมืออาชีพตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี ในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีและดิจิทัลโซลูชันที่หลากหลายครบวงจร วันนี้ จีเอเบิล พร้อมต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยเปิดบ้านจัดงาน “G-Able Day 2024” ร่วมมือกับพันธมิตรพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกกว่า 20 บริษัท มาร่วมอัปเดตเทรนด์และแชร์ศักยภาพของเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัย เพื่อยกระดับธุรกิจทุกภาคส่วนสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ ภายใต้หัวข้อ “Enable Sustainable Growth Through The Triple Balance with Tech and Innovation”

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ยุคนี้ต้องยอมรับว่าผู้บริหารองค์กรที่มีเป้าหมายสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กร ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทางเทคโนโลยีอย่างเลี่ยงไม่ได้ ข้อมูลจากการ์ทเนอร์ เทคเทรนด์ที่มาแรงที่สุดในเวลานี้คือ AI โดยเฉพาะ Generative AI หรือ Gen AI กำลังเป็นเทรนด์สำคัญที่มาถึงจุดสูงสุดของ Gartner Hype Cycle และ AI คือตัวแปรสำคัญที่จะช่วยสร้าง  Competitive Advantage ให้ธุรกิจจากนี้ไป ซึ่ง จีเอเบิล มองว่าการที่ธุรกิจจะเป็น Long-Term Winner        ผู้บริหารองค์กรจะต้องมีเป้าหมายและแนวทางบริหาร Sustainable Growth และเห็นทิศทางของ AI Opportunity เพื่อวางกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยจะต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาให้ธุรกิจมีความสมาร์ทมากขึ้นในทุกๆ ด้าน ขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือ ความปลอดภัยทางธุรกิจ เพราะยุคนี้ถือเป็นยุคที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงทางดิจิทัล

การที่ธุรกิจจะสร้าง Sustainable Growth เพื่อต่อยอดจากสมการ “Sustain = Smart + Secure” ได้นั้นจะต้องมี 3 องค์ประกอบที่เป็นกุญแจสำคัญ ข้อมูลจาก Harvard Business School ได้เผยว่า 3Ps หรือ The Triple Bottom Line ได้แก่ Profit, People และ Planet  ซึ่งสอดคล้องกับสมการกลยุทธ์ของจีเอเบิลที่เชื่อว่าการสร้าง Sustain Profit ด้วย Smart People ไปพร้อมกับการ Secure Planet เพื่อสร้างเติบโตทางธุรกิจ  ที่ยั่งยืนที่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริง!

โดยความสำคัญของแต่ละ P นั้นมีแตกต่างกัน ดังนี้ 1. Profit ทุกธุรกิจย่อมต้องการผลกำไรที่เติบโตขึ้น แต่เวลานี้โลกธุรกิจได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว ใครที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ก็จะสามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนได้มากกว่า
2. People “คน” คือ ทุนทรัพย์ที่สำคัญที่สุดขององค์กร แต่ทุนทรัพย์ที่สำคัญที่สุดที่จะสร้าง Sustainable Profit ให้องค์กรได้คือ The Right People ซึ่งการจะได้คนที่ใช่เข้ามาในองค์กร จะต้องมีการช่วงชิงคนให้ได้ก่อนคู่แข่งและต้องรู้วิธีรักษาคนกลุ่มนี้ให้อยู่กับองค์กรได้นานที่สุด 3. Planet การที่ทุกธุรกิจให้ความสำคัญและช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมโลกเป็นเรื่องที่ดีและจำเป็นต้องทำ ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทาย เพราะอาจต้องแลกกับการสูญเสียกำไร ไม่ว่าจะเป็นการลด Carbon Footprint ของภาคโรงงานอุตสาหกรรม การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการนำ EV มาใช้ในภาคธุรกิจขนส่ง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งองค์ประกอบ 3Ps หรือ The Triple Bottom Line เหล่านี้ ทำให้ จีเอเบิล มองเห็นถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการนำเอาเทคโนโลยีมาสร้าง Innovation ให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ซึ่งเทคโนโลยีจะเป็นตัว Enabler ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริง ช่วยให้ยังคงรักษาโลกของเรา (Secure Planet) ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ (Sustain) และสร้างกำไรให้เติบโต (Grow Profit) หรือ New S-Curve ไปพร้อมกัน”

นางนวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ ประธานบริหารสายงานขายและพัฒนาธุรกิจ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE กล่าวว่า “งาน G-Able Day 2024 เป็นงานเปิดบ้านของจีเอเบิลที่รวมตัวพันธมิตรพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกกว่า 20 บริษัท พร้อมเหล่ากูรูสายเทคที่มาร่วมเสวนาอัปเดตเทรนด์ นำโดย คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ในหลายแวดวงธุรกิจ และคุณพนอจันทร์ จารุรังสีพงค์ GRI Certified Sustainability Professional ฯลฯ พร้อมแชร์ศักยภาพของเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัย ภายใต้หัวข้อ “Enable Sustainable Growth Through The Triple Balance with Tech and Innovation” แก่ผู้บริหารองค์กร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจเทคโนโลยี AI ที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชันไปใช้ในธุรกิจ ได้สัมผัสประสบการณ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI  รวมถึงการเปิดกลยุทธ์ ‘The Triple Bottom Line’ ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ร่วมงานจะได้นำไอเดีย  ความรู้ และกรณีตัวอย่าง ไปต่อยอดกลยุทธ์ “Sustain = Smart + Secure” เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ผ่าน 3Ps ได้แก่ “People – Profit – Planet”  ซึ่งเป็นกุญแจที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ สู่การปลดล็อกศักยภาพในการสร้างกำไรและความยั่งยืนสูงสุดด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับการทำงานของเทคโนโลยี แม้จะดูว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก แต่กลยุทธ์และองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ คือ เส้นทางความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาวที่สามารถทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาโลก ของเราให้สวยงาม และเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เป็นผู้นำในเกมส์การแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน”