“โคคา-โคล่า ไทยน้ำทิพย์” ยืนหนึ่งสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย คว้ารางวัล “Kincentric Best Employer 2024” การันตีผลสำรวจความผูกพันของพนักงานสูงสุด

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โคคา-โคล่า”    ในประเทศไทย รับรางวัล “Kincentric Best Employer 2024” สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย จากคินเซนทริค (ประเทศไทย) บริษัทชั้นนำในการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคลากรและการพัฒนาองค์กร ในเครือสเปนเซอร์ สจวร์ต (Spencer Stuart) สะท้อนความสำเร็จในการให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี (Well-being) มอบความมั่นคงและโอกาสเติบโตในการทำงาน

คุณจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ทรัพยากรบุคคล โคคา-โคล่า ไทยน้ำทิพย์ กล่าวว่า  “ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของประเทศไทย โคคา-โคล่า ไทยน้ำทิพย์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 65 ของการดำเนินงานในปีนี้ ฅนไทยน้ำทิพย์กว่า 8,000 คน มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเติบโตภายในองค์กร โดยทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลกให้กับลูกค้าและผู้บริโภคในประเทศไทย รวมถึงสร้างความแตกต่างให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โคคา-โคล่า ไทยน้ำทิพย์ มีการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของฅนไทยน้ำทิพย์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยเน้นการลงมือปรับปรุงในเรื่องที่พนักงานต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเห็นความสำคัญของพนักงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของธุรกิจ ในการสำรวจในปีล่าสุดพบว่าคะแนนความผูกพันและพึงพอใจของฅนไทยน้ำทิพย์ยังคงรักษาระดับสูงที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรสามารถตอบสนองความคาดหวังของพนักงานได้ดี โดยเฉพาะในด้านโอกาสในการเติบโต และการยอมรับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร โคคา-โคล่า ไทยน้ำทิพย์ รู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2567 เราจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาองค์กรของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นสำหรับเพื่อนพนักงานของเรา เพราะเราเชื่อมั่นว่าการส่งมอบสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ต้องมาจากคนในองค์กรที่มีความสุขในการปฏิบัติงานและพร้อมจะเติบโตควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต”

รางวัล Kincentric Best Employer 2024 ประเมินจากผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงานไทยน้ำทิพย์จำนวนกว่า 8,000 คน ที่ครอบคลุมทุกส่วนงาน โดยได้คะแนนด้านความผูกพันของพนักงาน (EmployeeEngagement) สูงในระดับควอไทล์บน (top quartile) เมื่อเทียบกับองค์กรทั้งหมดที่เข้าร่วมการสำรวจ นอกจากนี้ ยังได้คะแนนความพึงพอใจของพนักงานในด้านความคล่องตัว (Agility) ความเป็นผู้นำที่เอาใจใส่ (Engaging Leadership) และการให้ความสำคัญกับบุคลากร (Talent Focus) อยู่ในเกณฑ์ที่สูงระดับบนของกลุ่มธุรกิจในภาพรวมของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพร้อมของระบบงานทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ด้วย โดยโคคา-โคล่า ไทยน้ำทิพย์ เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้