ไมเนอร์ ฟู้ด คว้ารางวัล “สุดยอดการตลาด Marketing 3.0” จากสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจอาหาร ที่ยกระดับมาตรฐานการตลาดไทยสู่สากล

ไมเนอร์ ฟู้ด ตอกย้ำความเป็นผู้นำวงการร้านอาหารของเอเชีย และเป็นตัวแทนประเทศไทย ล่าสุดคว้ารางวัล “องค์กรสุดยอดการตลาดแห่งเอเชีย ประเภท Marketing 3.0” จากสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (The Asia Marketing Federation หรือ AMF) ด้วยกลยุทธ์ นโยบาย และวิสัยทัศน์ในการส่งมอบประสบการณ์พิเศษ คู่ไปกับการสร้างผล กระทบเชิงบวกแก่ผู้บริโภค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหาร พร้อมการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และการสื่อสารกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมรอบด้าน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ครอบคลุมอย่างแท้จริง

นายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธุรกิจร้านอาหาร เป็นหนึ่งในเซ็กเตอร์ใหญ่ของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจประเทศไทย ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 400,000 ล้านบาท ทั้งยังเป็นธุรกิจที่อยู่ในชีวิตประจำวันและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ซึ่งไมเนอร์ ฟู้ด เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ด้วยจำนวนร้านที่มีมากกว่า 2,600 แห่งใน 24 ประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ ในเครือ ไม่ว่าจะเป็น เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริเวอร์ไซด์ หม่าล่า, พูเลท์, บอนชอน, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ ควีน และเบอร์เกอร์ คิง ฯลฯ เป็นต้น โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการดำเนินงานเพื่อส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในทุกด้าน พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้บริโภคและทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม

“ปัจจุบันด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไมเนอร์ ฟู้ด ต้องปรับตัวรวมถึงมองหากลยุทธ์ใหม่ ๆ อย่างครอบคลุมเพี่อตอบโจทย์ผู้บริโภค และขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย  อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ มีการยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารทั้งในร้านและแบบเดลิเวอรี่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่ง การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ Omnichannel เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้สะดวกยิ่งขึ้นรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจมากที่สุด ในขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอาหาร การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาทักษะบุคลากรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค จากการดำเนินงานที่มุ่งมั่นทั้งหมดข้างต้น

ส่งผลให้ไมเนอร์ ฟู้ด สามารถคว้ารางวัล “สุดยอดการตลาด ประเภท Marketing 3.0” จากการเข้าร่วมแข่งขันในเวที Asia Marketing Excellence Award 2024 จากสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นการยกย่ององค์กรที่มีกลยุทธ์การตลาดที่เป็นเลิศในทุกมิติ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์เชิงบวกที่มีต่อผู้บริโภค ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากความสำเร็จทางธุรกิจ” นายธันยเชษฐ์ กล่าว

ด้าน นางนงชนก สถานานนท์ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ คอฟฟี่ คลับ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เดอะ ไมเนอร์    ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของ ไมเนอร์ ฟู้ด ที่ได้นำเสนอนโยบายและกลยุทธ์บนเวทีการแข่งขัน Asia Marketing Excellence Award 2024 เป็นการเน้นย้ำถึงการดำเนินธุรกิจของไมเนอร์ ฟู้ดที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง พร้อมสร้างคุณค่าที่แตกต่างและยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านการตลาดด้วยการทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เน้นสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้บริโภค การสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่า พร้อมใช้ช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้บริโภคเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย ขณะที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน อาทิ โครงการ ECO Coffee Bag ของเดอะ คอฟฟี่ คลับ ที่เปลี่ยนถุงเมล็ดกาแฟเป็นกระเป๋ารีไซเคิล การเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับเมนูข้าวที่ซื้อกลับบ้านแทนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของบอนชอน ที่ช่วยลดปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวได้ 1.62 ล้านชิ้นและลดการใช้พลาสติกได้มากกว่า 64.93 ตันในปี 2566 การเลือกใช้ไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขัง (Cage free Eggs) ในทุกแบรนด์ ด้านการจัดการขยะอาหาร ได้มีการร่วมมือกับบริษัท Yindii ในการจัดการอาหารส่วนเกิน เพื่อลดการสูญเสียอาหารและลดปริมาณขยะอาหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการการตลาดเพื่อสังคม โดยร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลและศิริราชมูลนิธิในการสนับสนุนทุนสำหรับก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ผ่านโครงการไมเนอร์แคร์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสมทบบริจาคได้ เมื่อสั่งซื้อเมนูพิเศษผ่าน 10 แบรนด์ในเครือไมเนอร์ ฟู้ด ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าว จึงเล็งเห็นว่าไมเนอร์ ฟู้ดเหมาะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันและนำเสนอผลงานในเวทีนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นผลประกอบการ แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดรางวัลสุดยอดการตลาด Marketing 3.0 ที่มุ่งสร้างคุณค่าระหว่างธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม

ขณะที่ ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ อุปนายกและประธานฝ่ายออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และนวัตกรรมการตลาด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีนโยบายหลักในการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตลาดให้ทัดเทียมระดับสากลในทุกกลุ่ม ผ่านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับผู้ประกอบการทุกภาคอุตสาหกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักการตลาดไทยก้าวไปสู่เวทีโลก โดยในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับชัยชนะด้วยการคว้ารางวัลสุดยอดการตลาดแห่งเอเชียในระดับองค์กรทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลสุดยอดการตลาดแห่งเอเชีย ประเภท Marketing 3.0 และประเภท Marketing Company of the Year  จากเวทีแข่งขันด้านการตลาด Asia Marketing Excellence Award 2024 ที่จะมอบรางวัลให้กับองค์กรและบุคคลที่มีผลงานด้านการตลาดโดดเด่น จัดโดยสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (The Asia Marketing Federation หรือ AMF) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Marketing 3.0

จากความสำเร็จ ของไมเนอร์ ฟู้ด ที่มีความแข็งแกร่งและสอดคล้องกับหลักการของรางวัลสุดยอดการตลาด  Marketing 3.0 สมาคมฯ ได้เล็งเห็นว่ากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจภาพรวม โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการตลาดแบบ Human-centric รวมถึงการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน และการรับผิดชอบต่อสังคม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความท้าทายในเชิงการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการตลาด ทั้งนี้การที่องค์กรในประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าว ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของวงการธุรกิจและการตลาดไทยในระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการตลาดที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่น ๆ พัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมและสังคมในระยะยาว ทำให้รางวัลนี้มีความหมายมากกว่าการยกย่องความสำเร็จขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นการขับเคลื่อนมาตรฐานการตลาดของไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล”

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ www.minorfood.com