โอกิลวี่ ประเทศไทย แต่งตั้งวรรณรมัย เอื้อทวีกุล เป็น Chief Client Officer ยกระดับการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

โอกิลวี่ ประเทศไทย แต่งตั้งวรรณรมัย เอื้อทวีกุล เป็น Chief Client Officer มีบทบาทสำคัญในการมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า และทำงานร่วมกับทีมงานของลูกค้าเพื่อออกแบบและส่งมอบกลยุทธ์การสื่อสารทั้งระยะสั้นและระยะยาว ต่อยอดความแข็งแกร่งของโอกิลวี่ ในฐานะผู้นำด้านโซลูชั่นการสื่อสารการตลาดและการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจในประเทศไทย
จิรวรา วีรยวรรธน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย กล่าวว่า “ Chief Client Officer เป็นตำแหน่งใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้ลูกค้าในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจของโอกิลวี่มาตลอด และเราจำเป็นต้องมีบุคคลที่เปี่ยมด้วยความสามารถในการผสมผสานทั้งทักษะเชิงรุกในการยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้า เข้าใจธุรกิจ และเปี่ยมด้วยประสบการณ์ในการสร้างสรรค์โซลูชั่นเพื่อสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์ในโลกยุคใหม่ ตลอดจนรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที คุณวรรณรมัยเป็นผู้ที่เหมาะสม ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 20 ปีที่โอกิลวี่ จึงมีทั้งความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวัฒนธรรมองค์กรที่นี่  และความหยั่งรู้ถึงความต้องการของลูกค้าในธุรกิจอันหลากหลาย”
วรรณรมัย เอื้อทวีกุล Chief Client Officer บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย กล่าวถึงการรับตำแหน่งใหม่ครั้งนี้ว่า “บทบาทใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้ดิฉันมีส่วนร่วมในการดูแลสร้างการเติบโตและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าตลอด    เส้นทางการทำงานร่วมกัน โดยกุญแจสู่ความสำเร็จคือ การรับฟังความต้องการของลูกค้า และตีโจทย์ให้แตกเพื่อมา สร้างเป็นโซลูชั่นที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน ซึ่งดิฉันเชื่อว่าจะช่วยยกระดับการนำเสนอนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  เพราะที่ผ่านมา เราปฏิเสธไม่ได้ว่า หลายครั้ง ลูกค้าจำเป็นต้องเลือกระหว่างเอเจนซี่ที่สามารถส่งมอบผลงานที่ดีเยี่ยม หรือเอเจนซี่ที่สามารถร่วมงานกันได้อย่างสบายใจ แต่สำหรับโอกิลวี่ เราต้องการสร้างผลงานที่มีอิมแพค ควบคู่ไปกับการมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และดิฉันพร้อมที่จะร่วมเป็นเพื่อนคู่คิดกับลูกค้าเพื่อเดินทางไปร่วมกัน”
วรรณรมัย ร่วมงานกับโอกิลวี่ตั้งแต่ปี 2548 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทโซโห สแควร์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทโอกิลวี่ ประเทศไทย ในปี 2555 ตามด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจลูกค้า โอกิลวี่ ประเทศไทย ในปี 2563 ตลอดการทำงานที่โอกิลวี่ วรรณรมัยได้สร้างสรรค์งานการตลาดที่ช่วยสร้างแบรนด์ลูกค้าให้มีความหมายและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ด้วยประสบการณ์ที่แข็งแกร่งในด้านการให้คำปรึกษาลูกค้า และการพัฒนาธุรกิจสู่การตลาดยุคใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเทเลคอม คอมเมอร์ซ โภชนาการ สุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์ รีเทล และเทคโนโลยี โดยใช้ทักษะความเชี่ยวชาญที่ผสมผสานทั้งโฆษณา ซีอาร์เอ็ม (Customer Relationship Management) หรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และดิจิทัลโซลูชั่น หรือการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แก้ปัญหาและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ
นอกจากนั้น วรรณรมัยเป็นผู้นำในการวางกลยุทธ์และแคมเปญการตลาดครบวงจรให้กับลูกค้าหลายรายในประเทศ ไทยและตลาดอื่น ๆ ในเอเชียแปซิฟิก และยังเป็นผู้บุกเบิกโอกิลวี่ เฮลธ์ ซึ่งเป็นเอเจนซี่แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการวางกลยุทธ์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Wellness) เพื่อสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์และธุรกิจ