Thailand Pavilion โชว์ศักยภาพสาธารณสุขไทย มุ่งสู่การเป็น Medical Hub ของโลก ในงาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN

งาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN นับเป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ เมืองโอซากา ระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568 ภายใต้แนวคิดหลัก “Designing Future Society for Our Lives” การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดี โดยมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในภูมิภาคเวทีโลก ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นหมุดหมายด้านสุขภาพของคนทั่วโลก รวมถึงเป็นโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสุขภาพ และระบบสาธารณสุขไทยให้ทั่วโลกรับรู้

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า “การเข้าร่วมงาน WORLD EXPO 2025  OSAKA, KANSAI, JAPAN ครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ไทยเข้าใกล้เป้าหมายการเป็น Medical Hub ได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเป็นโอกาสอันดีที่ประชาคมโลกจะได้ตระหนักรู้ถึงศักยภาพ รวมไปถึงความเข้มแข็งทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขไทย นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์กับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย ส่งผลให้ประชาคมโลกเกิดความเชื่อมั่น นำไปสู่การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ครบวงจรของไทยในตลาดโลกได้

สำหรับรูปแบบการดำเนินงานในครั้งนี้มีธีมหลัก คือ THAILAND Connecting Lives for Greatest Happiness สร้างสรรค์ชีวิตเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ และธีมรอง คือ Thai-Smile Connecting Happiness World Destination ยิ้มสยามที่ก่อให้เกิดความสุขเป็นเป้าหมายปลายทางของคนทั่วโลก โดยแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย เน้นความเป็นไทยร่วมสมัยและนำแนวคิดหลักของงานมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมต่อคนทั้งโลกได้ตั้งแต่ ภูมิจากธรรมชาติ ภูมิจากวิถีวัฒนธรรม นวัตกรรม จนถึงภูมิคุ้มกันจากศักยภาพและความพร้อมด้านสาธารณสุข มานำเสนอให้นานาประเทศเข้าใจและรับรู้ว่าประเทศไทย มีดีที่ “ภูมิ” เป็นประเทศแห่งการกินดี อยู่ดี มีภูมิคุ้มกัน โดยนำองค์ประกอบ 2 ประการที่ช่วยสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบ ได้แก่ “ช้าง” ตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ อายุยืนยาว นำมาตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรีจิต และ “ไม้” ตัวแทนแห่งการประยุกต์ใช้ทรัพยากรในประเทศด้วยภูมิปัญญาสะท้อนผ่านศาลาไทย โดยมีประติมากรรมเฉลว เป็นตัวแทนของการดูแลใส่ใจด้านสุขภาพ

พร้อมนำเสนอนิทรรศการที่บอกให้คนทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยมีดี โดยหยิบยกศักยภาพและความพร้อมด้านสาธารณสุข รวมถึงตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศแห่งการกินดี อยู่ดี เชื่อมโยงแนวคิด SMILE ให้เข้ากับการเล่าเรื่องภายในนิทรรศการ คาดการณ์ว่า จะมีผู้สนใจเข้าชมงานประมาณ 28 ล้านคน นอกจากนิทรรศการแล้ว ภายในงานฯ ยังนำผลิตภัณฑ์ของไทยที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันไปจำหน่าย ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ขยายตลาดสินค้าไทยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรวมทั้งให้ผู้ประกอบการไทย เกิดโอกาสในการขยายการลงทุนไปสู่ภายนอกประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต”

ภายในนิทรรศการแบ่งโซนจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนจัดแสดงที่ 1 “ภูมิวิถี” เปิดอรรถรสแห่งการเดินทางเข้าสู่ภูมิพิมาน ดินแดนที่รุ่มรวยไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่ทำให้ไทยเป็นครัวของโลก ได้แก่

1 หมุดหมายสุขภาพโลก (World’s destination for healthcare and wellness)

ปักหมุดอาคารนิทรรศการไทย ร่วมทำสัญลักษณ์ถ่ายภาพเช็คอินเพื่อแชร์ “ดินแดนแห่งภูมิคุ้มกัน” ให้ทั่วโลกได้รู้จักประตูบานแรกที่เปิดให้ก้าวเข้ามาสัมผัสดินแดนแห่งความกินดี อยู่ดี มีภูมิคุ้มกันสไตล์ไทยๆ โดดเด่นสะดุดตาด้วยการนำสถาปัตยกรรมไทยรูปทรง “จอมแห” มาผสมผสานให้เกิดรูปทรงหลังคาอาคารที่มีความเป็นไทยร่วมสมัย แต่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างลงตัว โดยมี “น้องภูมิใจ” มาสคอตประจำอาคารรอต้อนรับทุกคนอย่างเป็นมิตร

10  มนต์เสน่ห์ของประเทศไทย (Enchantments of Thailand)

บริเวณพื้นที่ด้านนอกอาคาร จัดแสดงประติมากรรมสำรับอาหารขนาดใหญ่ที่ภายในอัดแน่นไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศไทย ประกอบไปด้วย ภูมิประเทศ, ทรัพยากร, อาหาร และความเป็นอยู่แบบไทยๆ ที่คนทั่วโลกต่างหลงใหล พร้อมนำเสนอวิถีการกินอย่างไทย เช่น สำรับแซ่บไทยเมนูอาหารจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยสมุนไพรช่วยปรับสมดุลในร่างกาย สำรับภูมิดีผลผลิตเด่น, สินค้าเกษตรและผลไม้ขึ้นชื่อนานาชนิด, วิถีความเป็นอยู่อย่างไทย เช่น สำรับเทศกาลไทยประเพณีสงกรานต์ตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้ง วิถีสุขภาพดีอย่างไทย เช่น ฤาษีดัดตน ซึ่งเป็นภูมิปัญญานวดแผนไทย  ที่ได้รับการบันทึกไว้เป็นมรดกโลกปี 2019 เป็นการบริหารร่างกายของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งเน้นการฝึกลมหายใจและใช้สมาธิร่วมด้วย จึงเป็นทั้งการบริหารร่างกาย และบริหารจิต รวมทั้งช่วยในการบำบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่ง

ร่วมตามหาเคล็ดลับอายุวัฒนะในประเทศไทย ดินแดนแห่งความมั่งคั่งด้านสุขภาพ ภายในโรงภาพยนตร์ Wisdom of life Immersive Theater ผ่าน Concert Hall มหรสพรูปแบบใหม่ที่ถ่ายทอดความงดงามของภูมิวิถี, ธรรมชาติ,  ความเป็นเลิศด้านการแพทย์, การบริการ เเละรอยยิ้มของผู้คน ด้วยจอฉายภาพขนาดยักษ์สูงกว่า 5 เมตร พร้อมระบบแสงสีเสียงสุดล้ำแบบจัดเต็ม มอบประสบการณ์ที่สมจริง เกินจินตนาการ ที่ช่วยสร้างภูมิทางกายและภูมิทางใจให้แข็งแกร่ง เพราะสมดุลของ “กาย ใจ” คือความมั่นคงด้านสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

ส่วนจัดแสดงที่ 2 “ภูมิคุ้มกัน” ถ่ายทอดเรื่องราวจากภูมิวิถีแบบไทย พัฒนาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหมุดหมายใหม่ด้านการแพทย์และสุขภาพของโลก

100  ศักยภาพสาธารณสุขไทย (POTENTIALITIES OF THAI PUBLIC HEALTH SYSTEM)

100 สิ่งสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์โลกเพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดี พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยศักยภาพสาธารณสุขไทยทั้ง 4 ด้านที่จะขับเคลื่อนให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพของโลก (Medical Hub) ได้แก่ Medical Service Hub, Wellness Hub, Product Hub, Academic Hub รวมถึงพืชสมุนไพร Herbal Champion ที่สามารถยกระดับให้ไทยเป็นดินแดนที่พร้อมดูแลและปกป้องทุกชีวิตได้ในอนาคต

1,000 สถานบริการทางการเเพทย์ (Medical Facilities) กว่า 1,000 สถานบริการเพื่อสุขภาพที่ตอบรับคนทั้งโลก ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ รักษา ฟื้นฟูตลอดจนการพักผ่อนระยะยาวที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประเทศไทยเป็นดินแดนเป้าหมายสุขภาพดีรองรับสังคมแห่งอนาคต สามารถเข้าถึงได้จากจำนวนสถานบริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย ครอบคลุมการรักษาทุกโรคและได้มาตรฐานสากล เช่น JCI, HA ฯลฯ พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของไทยสามารถฟื้นฟูทั้งร่างกายเเละเยียวยาจิตใจได้ผ่าน Immersive Experience ของ “Thai Nature Theraphy”

10,000 เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เรียนรู้สรรพคุณของวัตถุดิบในหลากหลายเมนูอาหารของไทย ผ่าน Interactive game มาร่วมถอดรหัส DNA อาหารไทย เป็น “ยาที่อร่อยที่สุดในโลก” รวมถึงสำรับอาหารจากภูมิปัญญาไทยทั่วทุกภูมิภาคอันหลากหลายครบรสที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารในทุกฤดูกาล ที่มาพร้อมสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน สู่การสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพมากมาย

ส่วนจัดแสดงที่ 3 “ภูมิสยาม” เข้าถึงภูมิแบบไทย ผ่านการลอง ลิ้ม ชิม รสชาติหลากเมนูอาหารไทยจากครัวสาธิต เพลิดเพลินไปกับนิทรรศการหมุนเวียน อาทิ การนวดไทย, การทำถุงเครื่องหอม และอีกหลากหลายกิจกรรมตลอดระยะเวลาจัดงาน

100,000 ผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกัน พื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมภูมิจากประเทศไทย ทั้งเครื่องแต่งกาย ของแต่งบ้าน อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก รวมถึงโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่ทุกคนล้วนเข้าถึงสุขภาพดีในแบบไทยๆได้

1,000,000 รอยยิ้มแห่งความประทับใจ พื้นที่รวบรวมล้านความรู้สึกประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันรอยยิ้ม เสริมภูมิทางใจให้กับคนทั่วโลก

งาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN ณ นครโอซากา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568 ขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมอาคารนิทรรศการไทย เพื่อร่วมกันผลักดันให้ไทยมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพของคนทั้งโลก

#ThailandPavilion2025 #WorldExpo2025 #OsakaKansaiJapan

#กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ #กระทรวงสาธารณสุข #ศาลาไทย #ภูมิพิมาน