Aura Wellness จับมือ Bluebik นำร่องวางระบบ SAP S/4HANA รองรับการขยายตัวของธุรกิจ ตั้งเป้าเบอร์ 1 อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

Aura Wellness ธุรกิจสุขภาพและความงามเชิงไลฟ์สไตล์ ร่วมกับ Bluebik บริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร พัฒนาและวางระบบ SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจรูปแบบคลาวด์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ SAP เพื่อทรานส์ฟอร์มองค์กรรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างแม่นยำ เชื่อมโยงการทำงานของทุกฝ่ายได้ครบวงจรและมีความปลอดภัยสูง โดยการวางระบบ SAP S/4HANA จะเป็นรากฐานสำคัญช่วยให้ธุรกิจสุขภาพและความงามภายใต้เครือ Aura Wellness เติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

นายเจตบดินทร์ ประคุณศึกษาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเครือ Aura Wellness กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจสุขภาพและความงามมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น โดยมีการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ตลอด ทำให้เจ้าของธุรกิจต้องขยับขยายและตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตรองรับจำนวนลูกค้าที่มากขึ้นจากการให้บริการคลินิกเสริมความงาม Aura Bangkok Clinic กว่า 13 สาขาทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลจนกลายเป็นผู้นำในตลาด ไปจนถึงการขยายธุรกิจสู่อาหารเสริมและสปา การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

“เราศึกษาระบบ ERP มาแล้วหลายระบบ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าหากบริษัทฯ ต้องการจะก้าวไปข้างหน้าให้ได้อย่างรวดเร็วต้องใช้ระบบที่รองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างมหาศาล โดย SAP S/4HANA เป็นระบบรากฐานที่ตอบโจทย์การเติบโตที่เราต้องการ ระบบดังกล่าวจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ทุกกระบวนการทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นและแม่นยำ รองรับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด” นายเจตบดินทร์ กล่าว

นอกจากการเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมแล้ว ทีมพัฒนาและวางโครงสร้าง รวมถึงการปรับแต่งระบบดังกล่าวให้สอด คล้องกับความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจของ Aura Wellness ก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ด้านการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการพัฒนาระบบ ทาง Aura Wellness จึงตัดสินใจร่วมมือกับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Bluebik – BBIK) และ SAP ในการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบขึ้นมา

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า Bluebik รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากทาง Aura Wellness ให้เข้ามาช่วยพัฒนาระบบที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายตัวของธุรกิจ ดังนั้นการมีระบบ ERP ที่เหมาะสมจะเป็นการวางรากฐานช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการข้อมูลและการเงินได้ดียิ่งขึ้น และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

นายวรัทย์ ไล้ทอง ผู้อำนวยการสายงาน ERP Advisory บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากประสบ การณ์ในการพัฒนาระบบ SAP มองว่า SAP S/4HANA จะช่วยให้ Aura Wellness สามารถเพิ่มการมองเห็นของระบบร่วมกัน (Visibility) ระหว่างธุรกิจต่าง ๆ ภายในเครือได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคลินิกความงาม อาหารเสริม หรือสปา โดยระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะสามารถลดระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร ปิดบัญชี และเพิ่มความคล่องตัวให้กระบวนการหลังบ้าน นอกจากนี้ ยังสามารถนำข้อมูล Big Data ภายในระบบไปประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ได้ในอนาคต

คุณกุลวิภา ปิยวัฒนเมธา กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอินโดจีน บริษัท เอสเอพี ประเทศไทย เปิดเผยว่า เอสเอพี ประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ Aura Wellness ในการเลือกใช้โซลูชั่น GROW with SAP ซึ่งเป็น ERP Cloud โซลูชั่น โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการตอกย้ำพันธกิจของเอสเอพี ในการแนะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยให้กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยโซลูชั่น SAP S/4HANA Cloud Public Edition จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างคล่องตัวในทุกหน่วยธุรกิจและบริษัทในเครือ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ ด้วยความสามารถของ AI ในระบบเมื่อเปิดใช้งาน SAP S/4HANA Cloud Public Edition อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบและกระบวนการทำงานหลากหลายภายในองค์กร อาทิ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบการขาย ระบบบัญชี และระบบบริหารจัดการสินค้า ทำให้ธุรกิจสามารถนำโมเดลใหม่ ๆ มาปรับใช้ได้ในอนาคต

ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ซึ่งทาง Bluebik และ เอสเอพี จะมีส่วนช่วยให้ Aura Wellness ดำเนินธุรกิจไปสู่ความเป็นสากล โดยระบบ SAP S/4HANA Cloud Public Edition จะช่วยรับและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนการบริหารจัดการ วัดผลการทำงานได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน