โรงพยาบาลในเครือรามกรุ๊ป จับมือ Metthier ยกระดับมาตรฐานการทำความสะอาดในโรงพยาบาล ด้วยเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ

โรงพยาบาลในเครือรามกรุ๊ป เสริมประสิทธิภาพด้านระบบทำความสะอาดแบบเดิม จับมือ Metthier นำเทคโนโลยีขั้นสูงเสริมบริการด้วยบุคลากรแม่บ้านผู้เชี่ยวชาญ และหุ่นยนต์ทำความสะอาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยบริหารจัดการความสะอาดและอำนวยความสะดวกภายในอาคารหรือพื้นที่ทั้งหมดของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่เชื้อ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชม. ยกระดับการให้บริการ Healthcare เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มาใช้บริการ
พลโทนายแพทย์สกล เอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาราม ภายใต้กลุ่มบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่และให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรในประเทศไทย เปิดเผยว่า โรงพยาบาลในเครือรามกรุ๊ป 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลรามคำแหง 2 โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร และโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง ได้ตกลงในความร่วมมือกับทางบริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) ในการเข้ามาดูแลการรักษาความสะอาดของโรงพยาบาล โดยทาง เมทเธียร์ เป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่  และได้นำเสนอการดูแลรักษาความสะอาดด้วยทีมบุคลากรแม่บ้าน  ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มีความรู้ในการดูแลรักษาความสะอาดในโรงพยาบาล พร้อมกับนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วย Smart Cleaning Robots (หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ) ที่ขับเคลื่อนด้วย Artificial Intelligence (AI) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ เป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดโรงพยาบาล
พลโทนายแพทย์สกล กล่าวต่อว่า การรักษาความสะอาดเป็นเรื่องที่ทุกโรงพยาบาลให้ความสำคัญมาก และมีรายละเอียดแตกต่างจากธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม หรือห้างสรรพสินค้า เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคต่างๆ ดังนั้น นอกจากเรื่องของการดูแลทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ภายในโรงพยาบาลแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเรื่องของการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ ลดการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล การปนเปื้อนต่างๆ เรื่องความสะอาดจึงเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และเป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งของมาตรฐานในการดูแลรักษาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล การทำความสะอาดจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคและความชำนาญในการทำความสะอาดเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น หากเราพบเลือดหยดบนพื้นในสถานที่อื่น เราอาจจะนำผ้ามาเช็ดทันที แต่พอเกิดขึ้นในโรงพยาบาล เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เพราะหากเรานำผ้าผืนเดียวกันนั้นไปเช็ดบริเวณอื่นต่อ อาจจะทำให้เชื้อโรคกระจายเป็นวงกว้างได้ ดังนั้นเราจึงต้องฆ่าเชื้อก่อน แล้วจึงเช็ดหยดเลือดนั้นได้ ทางบริษัทที่ให้บริการทำความสะอาดในโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องฝึกฝนพนักงานอย่างเข้มงวดตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค ทั้งในเรื่องของวิธีในการทำความสะอาดที่ถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันตัวเอง การกำจัดเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจาย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค เป็นต้น
“ทางโรงพยาบาลวิภาราม และโรงพยาบาลในเครือรามกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และบริการด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดภายในและสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรของเราและผู้เข้ารับบริการได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และไม่ต้องกังวลว่าจะติดเชื้อโรค อื่นๆ เวลาที่อยู่โรงพยาบาล ความร่วมมือกับทาง Metthier ครั้งนี้ ทำให้เราสามารถวางแผนจัดระบบการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการบูรณาการการทำงานระหว่างคนและหุ่นยนต์ทำความสะอาด  อัจฉริยะ ช่วยลดข้อจำกัดด้านชั่วโมงการทำงานของพนักงานและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและดูทันสมัยให้โรงพยาบาล” พลโทนายแพทย์สกล กล่าว
นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) ผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะ (Smart Facility Management) แบบครบวงจร กล่าวว่า ธุรกิจโรงพยา บาลถือเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยรายงานของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี คาดว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะมีรายได้รวมแตะ 3.22 แสนล้านบาทในปี 2567  ขยายตัว 4% จากปี 2566 ที่มีรายได้รวม 3.14 แสนล้านบาท โดยปัจจัยหลักมาจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่คาดหวังบริการคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนจึงเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงและจำเป็นต้องเร่งปรับตัวพัฒนาการให้บริการในทุกด้าน รวมถึงมองหาเทคโนโลยีชั้นสูงที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงพยาบาล ส่งผลให้ผู้ให้บริการการบริหารจัดการอาคารที่มาพร้อมเทคโนโลยีอย่าง Metthier ตอบโจทย์ความต้องการและเจาะกลุ่มลูกค้าในธุรกิจนี้ได้อย่างรวดเร็ว
“Metthier ได้ยกระดับการทำความสะอาดและการอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าทุกอาคารภายในโรงพยาบาล และสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Metthier มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสะอาดอยู่เสมอ ด้วยทีมบุคลากรแม่บ้านที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการดูแลทำความสะอาดโรงพยาบาล ที่ได้รับการอบรมโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำความสะอาดและให้บริการกับโรงพยาบาลหลายสิบปี มาช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาความสะอาดที่ถูกต้องตามมาตรฐาน พร้อมหุ่นยนต์ทำความสะอาด ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ใช้ LiDAR (Light Detection and Ranging System) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ทำให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมติดตามการทำงานผ่านแดชบอร์ดได้แบบเรียลไทม์ ใช้ได้กับพื้นที่หลากหลายขนาดตั้งแต่ 100 ตารางเมตร หรือจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 4,000 ตารางเมตร เป็นการผสานการทำงานด้วยคนพร้อมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบประสิทธิภาพในการบริการที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าของเรา” นายขยล กล่าว
#โรงพยาบาลวิภาราม #โรงพยาบาลรามคำแหง #เครือรามกรุ๊ป #Metthier #เมทเธียร์ #RiseAboveOrdinary #ที่เมทเธียร์เราเหนือกว่า #SmartFacilityManagement #บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะ
กลุ่มบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนาดขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย 6 โรงพยาบาลในเครือ 3 โรงพยาบาลสาขา และคลินิกเครือข่ายอีก 3 แห่ง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ทั้งด้านคุณภาพและความเชี่ยวชาญการให้บริการทางการแพทย์ พร้อมการบริหารที่เน้นการ ปรับปรุงโรงพยาบาล การควบคุมคุณภาพการให้บริการรักษาอยู่ตลอด ตอกย้ำการเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสากลชั้นนำของไทย
บริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Facility Management)