AFTERKLASS จัดแข่งขันบอร์ดเกมการเงิน CASHFLOW ระดับประเทศ ให้เยาวชนได้รับความรู้และสนุกกับการบริหารจัดการเงินผ่านเกม

AFTERKLASS สเปซของเด็กชอบเรียนรู้ จัดกิจกรรม AFTERKLASS Money Board Game Youth Tournament 2024 การแข่งขันบอร์ดเกมการเงิน CASHFLOW ระดับประเทศครั้งแรก เปิดสนามประลองเกมความรู้ทางการเงินให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ ครอบคลุม 4 ภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2567 มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศ 333 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการเงิน และสร้างรายได้จากสินทรัพย์ต่าง ๆ ผ่านเกม ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน และยังได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า กิจกรรม AFTERKLASS Money Board Game Youth Tournament 2024 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ถือเป็นกิจกรรมพิเศษภายใต้โครงการ AFTERKLASS มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารการจัดการเงิน และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ต่าง ๆ ผ่านเกม ที่ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน ถือเป็นกิจกรรมสุดพิเศษที่โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่น้อง ๆ ในโครงการฯ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม คือ เยาวชนทั่วประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปี แต่ไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ ในวันแข่งขัน (ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรี ปีที่ 1-3)
ทั้งนี้  AFTERKLASS Money Board Game Youth Tournament 2024 ซึ่งดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2567 ได้เดินสายจัดการแข่งขันในจังหวัดต่าง ๆ ครอบคลุม 4 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และกรุงเทพมหานคร มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศ 333 คน โดยผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดต้องผ่านเวิร์กชอปปูพื้นฐานการเล่นบอร์ดเกม CASHFLOW และทำแบบประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันในแต่ละภูมิภาค ระหว่างกิจกรรม น้อง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเงินที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตจริง อาชีพในเกมมีผลกับรายได้และภาษี การทำรายรับ – รายจ่าย การกู้เงิน รวมถึงการเดินเกมที่สร้างรายได้ทั้งแบบ Active Income และ Passive Income เพื่อสร้าง Wealth Ratio และเป็นผู้ชนะในเกม CASHFLOW ซึ่งโครงการ AFTERKLASS ได้สนับสนุนเงินรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตรจาก  โครงการฯ
นายรวีกล่าวตอนท้ายว่า รางวัลที่มอบให้เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่น้อง ๆ ทุกคนได้รับคือการเรียนรู้ที่สอดแทรกผ่านเกม ซึ่งจะเป็นทักษะสำคัญที่นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับโครงการ AFTERKLASS แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนในด้านการออม การวางแผนการใช้จ่าย การลงทุน และการเริ่มต้นทำธุรกิจ รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในด้านอื่น ๆ เช่น การเรียน การใช้ชีวิต เทคโนโลยีต่าง ๆเพื่อเป็นแนวทางให้เยาวชนในยุคปัจจุบัน ที่อยากเริ่มสร้างตัวหารายได้ตั้งแต่วัยรุ่นและอยากมีอิสรภาพทางการเงิน สามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตตามความต้องการของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินอีกต่อไป สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์ของธนาคาร ให้เยาวชนมีวินัยทางการเงินและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเร็ว ๆ นี้กำลังจะมีกิจกรรม AFTERKLASS Business KAMP ค่ายเสริมสร้างผู้ประกอบการประจำปีของ AFTERKLASS ที่เยาวชนรอคอย กำลังจะเปิดรับสมัครในเดือนสิงหาคมนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.afterklass.com