เซเว่น บุ๊ค อวอร์ดส ประกาศหนังสือดีเด่นรอบแรก 75 ผลงาน พร้อมชวนนักอ่านทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมเฟ้นหาหนังสือดีเด่นรอบชิงชนะเลิศ

กรุงเทพฯ – โครงการประกวดหนังสือดีเด่น ‘เซเว่น บุ๊ค อวอร์ดส’ ประกาศผลงานคุณภาพรอบแรก จำนวน 75 เล่ม จาก 7 ประเภท พร้อมเพิ่มรางวัลผลงานเกียรติยศ (หนังสือดีในอดีต) อีก 4 เล่ม จากจำนวนผลงานทั้งสิ้นที่ส่งเข้าประกวด 520 เรื่อง หวังแจ้งเกิดนักเขียนหน้าใหม่และสนับสนุน นักเขียนมืออาชีพ พร้อมหนุนหนังสือดีมีคุณภาพป้อนตลาด ให้เยาวชนไทยและ นักอ่านทั่วประเทศ ได้อ่านและร่วมแสดงความคิดเห็น ก่อนเฟ้นหาผลงานหนังสือดีเด่นในรอบชนะเลิศกลางปีหน้า

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ผู้ริเริ่มโครงการประกวดหนังสือดีเด่น “เซเว่น บุ๊ค อวอร์ดส” เปิดเผยว่า “โครงการ ‘เซเว่น บุ๊ค อวอร์ดส’ เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมนักเขียนคุณภาพเพื่อเผยแพร่งานเขียนที่ดีมีคุณภาพในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นเวทีในการแจ้งเกิดสำหรับนักเขียนคุณภาพที่ไม่มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งสนับสนุนและจำหน่ายหนังสือดีราคาเหมาะสมและเป็นธรรม โดยโครงการ เซเว่น บุ๊ค อวอร์ดส ได้ทำการเปิดตัวไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้ปิดรับสมัครผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดมากถึง 520 เรื่อง ครอบคลุมทั้ง 7 ประเภท โดยประเภทกวีนิพนธ์ได้รับความนิยมสูงสุด มากถึง 107 เรื่อง รองลงมาคือ ประเภทนวนิยาย ประเภทรวมเรื่องสั้น ประเภทสารคดี ประเภทวรรณกรรมเยาวชน ประเภทนิยายภาพ และประเภทหนังสือดีในอดีต ตามลำดับ”

ทั้งนี้ ปรมาจารย์แห่งแวดวงน้ำหมึกและการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกวงการกว่า 60 ท่าน ได้ร่วมตัดสินผลงานเขียนดีเด่นทั้ง 7 ประเภท ซึ่งสรุปผลอย่างเป็นทางการในรอบแรก จำนวน 75 เล่ม และกิตติมศักดิ์อีกจำนวน 4 เล่ม ดังนี้

1. ประเภทวรรณกรรมเยาวชน ประกอบไปด้วย (1) ณ ที่ซึ่งรุ้งตัดแวง ของเรียวจันทร์ ผลอนันต์ (2) ตะวันทอในทุ่งกว้าง ของ อโศก ศรีสุวรรณ (3) พวกเราไม่ใช่เด็กนะ-ฮับ ของ วันทนีย์ วิบูลย์กีรติ (4) มลาบรี ของ ถวัลย์ มาศจรัส (5) มือใหม่หัดโอมเพี้ยง ของ กิตติ ธนิกกุล (6) ย่ำสวนป่า ของ รัศมี เพื่อขุนทด (7) ยูโซะพลัดถิ่นแห่งท่ายามู ของ วิน วนาดร (8) แสงทองเหนือขอบฟ้า ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร (9) หมูบินได้ ของ องอาจ ชัยชาญชีพ

2. ประเภทนวนิยาย ประกอบไปด้วย (1) กลางทะเลลึก ของ ประชาคม ลุนาชัย (2) กุหลาบเมืองหนาว ของ พรรณวดี (3) บูรพา ของ ว.วินิจฉัยกุล (4) บัลลังก์แสงเดือน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม (5) ป่าเปลี่ยนสี ของ วัธนา บุญยัง (6) พระจันทร์สีเขียว ของ อุดม วิเศษสาธร (7) โพรงมะเดื่อ ของ ประมวล ดาระดาษ (8) ฟ้าสางที่กลางใจ ของ นราวดี (9) โลกของจอม ของ ทินกร หุตางกูร (10) เวียงแว่นฟ้า ของ กฤษณา อโศกสิน (11) เสือตีตรวน ของ บัญชา อ่อนดี

3. ประเภทรวมเรื่องสั้น ประกอบไปด้วย (1) เกมมัจจุราช ของ ชัญวลี ศรีสุโข (2) คนโซในปราสาท ของ พิสิฐ ภูศรี (3) ชีวิตสำมะหาอันใด ของ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ (4) ต้นไม้ประหลาด ของ อุเทน พรมแดง (5) นาฏกรรมไม่เปลี่ยนแปลง ของ สังคม เภสัชมาลา (6) ในวงล้อม ของ ไพบูลย์ พันธุ์เมือง (7) บ่ายหอยทาก ของ มหรรณพ โฉมเฉลา (8) ภาพลวง ของ เสาวรี (9) เมืองใต้อุโมงค์ ของ ประชาคม ลุนาชัย (10) รถไฟชั้น 5 ของ กานติ ณ ศรัทธา (11) อิสระนอกระนาบ ของ สมภพ นิลกำแหง

4. ประเภทกวีนิพนธ์ ประกอบไปด้วย (1) กลับบ้านเถอะลูก ของ ชูชาติ ครุฑใจกล้า (2) ข้าพเจ้าจึงกล้าสารภาพ ของ ฟอน ฝ้าฟาง (3) ข้าวเม่ารางไฟ ของ ศวิกานท์ ปทุมสูติ (4) คราบมนุษย์ ของ ธัญญา ธัญญามาศ (5) ฉันเป็นคนไทย ของ สายพร ปัทมเรขา (6) นาฬิกาทราย ของ สนิท บุญฤทธิ์ (7) ระบำใบหญ้า ของ สุธีร์ พุ่มกุมาร (8) รูปลักษณ์แห่งคืนวัน ของ ภู ภัทร์ชนนท์ (9) ลิลิตหล้ากำสรวล ของ กานติ ณ ศรัทธา (10) สองทศวรรษ ของ ประกาย ปรัชญา (11) เสียงที่ไม่เคยเปลี่ยน ของ สุขุมพจน์ คำสุขุม

5. ประเภทสารคดี ประกอบไปด้วย (1) คาบโลกย์คาบธรรม ของ โดม วุฒิชัย (2) แง่คิดชีวิตงาม ของ สมศรี สุกุมลนันทน์ (3) จดหมายพ่อสอนลูก ของ ศรีณรงค์ ชูศรีนวล (4) จากดักแด้สู่ผีเสื้อ ของ เขมานันทะ (5) ดอกไม้ในความคิด ของ เจริญขวัญ (6) ท่องทศชาติผ่านจิตรกรรม ของ อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (7) ท่านพุทธทาสในความทรงจำของผม ของ กรุณา กุศลาสัย (8) ธรรมะรอบกองไฟ ของ ขวัญ เพียงหทัย (9) เธอเก็บขยะเหม็นเป็นปี ส่งลูกไปสวนดอกไม้ ของ ฮ.นิกฮูกี้ (10) เพียงภาพฝัน ของ ชัยชนม์ (11) เฮ่ย!…คนล้ม ของ นาย ดินัย

6. ประเภทหนังสือดีในอดีต ประกอบไปด้วย (1) เกร็ดภาษาหนังสือไทย ๑ ของ ส.พลายน้อย (2) เกร็ดภาษาหนังสือไทย ๒ ของ ส.พลายน้อย (3) ค้นคำเค้นความ ๑ ของ ล้อม เพ็งแก้ว (4) ชีวิตและความใฝ่ฝันของถ้วน หลีกภัย ในบ้านเลขที่ 183 ของ ญิบ พันจันทร์ (5) ชีวิตในวังบางขุนพรหม ของ กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร (6) ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่ ของ วัธนา บุญยัง (7) พระพุทธเจ้าของฉัน ของ สันติสุข โสภณสิริ (8) ย้อนไปข้างหลัง ของ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร (9) แลไปข้างหลัง ของ ส.พลายน้อย (10) สร้อยสันติภาพ ของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ (11) อีสานเมื่อวันวาน ของ ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

7. ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) ประกอบไปด้วย (1) ไกรทอง ของ โควินทะ (2) คำแพง ของ เรืองศักดิ์ ดวงพลา (3) เดอะ ซีเคร็ท สตอรี่ ของ SS (4) ป๋วย อึ้งภากรณ์ ของ พรชมพู ราชธา (5) ปู๊น ปู๊น เพื่อนสมุนไพร ของ โป่ง (6) พันท้ายนรสิงห์ ของ โควินทะ (5) ฟาเธอร์เอ็กซ์ ภาคบาทหลวงแห่งความหวัง ของ FIAT FROST (8) V FIGHT ของ จิระศักดิ์ ปิยะทัต (9) สมอลไบร์ท ของ วิสันต์ ตั้งธัญญา (10) สามซ่าผจญภัย ตอน 1 ของ วัชรพล พงษ์ไพศาล และ วารสาต์ รับผล (11) Similan Krapu-nga ( Illustrated)#1 ของ A.J.Printson

ด้านนายประภัสสร เสวิกุล นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการตัดสิน โครงการประกวดหนังสือดีเด่น “เซเว่น บุ๊ค อวอร์ดส” เปิดเผยว่า “นับเป็นที่น่า ยินดีที่นักเขียนทั้งมือใหม่และมืออาชีพ ได้เห็นถึงความสำคัญในการผลิตผลงานเขียนที่มีคุณภาพ ร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด 520 เรื่อง ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของโครงการ ฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในส่วนของการตัดสิน คณะกรรมการทั้งหมดต้องใช้เวลาในการพิจารณา ร่วมประชุม กลั่นกรอง เป็นพิเศษ และสุดท้ายได้คัดเลือกผลงานคุณภาพจำนวนทั้งสิ้น 75 เล่ม โดยคณะกรรมการทุกท่านหวังว่า โครงการนี้ จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนและคนไทยได้อ่านหนังสือดี เพิ่มมากขึ้น”

รางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่น บุ๊ค อวอร์ดส” ที่ผ่านรอบคัดเลือกแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลทั้งสิ้น 11 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 ได้รับเงินสด 70,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 2 ได้รับ เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 3 ได้รับเงินสด 30,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยอีก 8 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทั้งนี้ จะประกาศรอบชนะเลิศ ในแต่ละประเภท ในวันที่ 1 มิถุนายน 2547

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยได้มีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าว และเป็นการตอบเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน โครงการประกวดหนังสือดีเด่น “เซเว่น บุ๊ค อวอร์ดส” ยังได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนและชาวไทยทั่วประเทศ ได้ร่วมกันอ่านหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 75 เล่ม และร่วมสนุกเพื่อรับรางวัลโดยส่งความคิดเห็นกลับมายังโครงการ ว่าเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลที่ 1,2,3 และรางวัลชมเชยในแต่ละประเภท พร้อมด้วยเหตุผลประกอบ

โดยสามารถลงคะแนนและความคิดเห็นได้ที่เว็บไซท์ http://www.pr7eleven.com หรือเขียนในไปรษณียบัตรโหวตผลการตัดสิน 1 ประเภทต่อ ไปรษณียบัตร 1 ใบ และส่งมาที่ สำนักประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 02-677-1628-9