กสท.โทรคมนาคม สานต่อเจตจำนง “เข้าถึงประชาชนในระดับรากหญ้า” จัดโรดโชว์ “CAT Telecom Close To You” 7 จังหวัดทั่วทุกภาค

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เดินหน้าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ขององค์กรภายหลังการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ด้วยการจัดโรดโชว์ “CAT Telecom Close To You” เดินสายพบปะกับผู้ใช้บริการใน 7 จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศ

การจัดโรดโชว์คร้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และประชาชนอย่างกว้างขวาง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในด้านการพัฒนาบรากรสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อประชาชน และเป็นการคืนกำไรสู่สังคม หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ในการ “เข้าถึงประชาชนในระดับรากหญ้า” ซึ่งเป็นปรัชญาสำคัญในการดำเนินงานของ กสท โทรคมนาคม ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน โรดโชว์ครั้งนี้จะช่วยตอกย้ำให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญและเจตนารมณ์ขององค์กร รวมทั้งเข้าใจบทบาทการทำงานของ กสท โทรคมนาคม มากยิ่งขึ้น

โรดโชว์ “CAT Telecom Close To You” จะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2546 ถึงกลางเดือนมกราคม 2547 โดยจะมีการจัดงานขึ้นใน 7 จังหวัด ดังนี้

– 20-23 พฤศจิกายน 2546 โอเอซิส ขอนแก่น
– 29-30 พฤศจิกายน 2546 แฟรี่ แลนด์ นครสวรรค์
– 6-7 ธันวาคม 2546 แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่
– 13-14 ธันวาคม 2546 โรบินสัน ราชบุรี
– 17-19 ธันวาคม 2546 อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
– 3-4 มกราคม 2547 ไดอาน่า ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สงขลา
– 24-25 มกราคม 2547 เซ็นทรัล เฟสติวัล ชลบุรี

อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการจัดโรดโชว์ครั้งนี้ คือ การนำเสนอบริการต่างๆ ของ กสท โทรคมนาคม ได้แก่ 1.ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมสู่ทั่วโลก ทั้งระบบเคเบิลในแก้วใต้น้ำและระบบสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียม 2.บริกรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 3.บริการสื่อสารข้อมูล 4.ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เซลลูล่าร์ ดิจิตอล ซีดีเอ็มเอ ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การออกบูธ, การเล่นเกมส์, การแจกของรางวัลที่ระลึก พร้อมการปรากฏตัวของศิลปินรับเชิญมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 ดำเนินธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายธุรกิจที่ครอบคลุมบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการสื่อสัญญาณ บริการสื่อสารข้อมูล บริการสื่อสารไร้สายและวางระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมสู่ทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรนำด้านโทรคมนาคมที่เป็นหนึ่งด้วยคุณภาพบริการมาตรฐานโลก เพื่อสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด อีกทั้งยังได้มุ่งมั่นสร้างรากฐานแห่งความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศด้วย