เลห์แมน บราเดอร์ส ประกาศแต่งตั้ง นายจัสจิต เอส.ซิงห์ บัตทัลาทแทล นายธีโอดอร์ พี. จานูลิส นายฮิวจ์ อี. (สกิป) แมคจี และนายโรเจอร์ บี. นาจิออฟ ดำรงตำแห

นิวยอร์ค/กรุงเทพฯ –: เลห์แมน บราเดอร์ส โฮลดิ้งส์ อิ๊งค์ (NYSE:LEH) ประกาศแต่งตั้งนายจัสจิทต (เจซซี) เอส.ซิงห์ บัตทัลาทแทล นายธีโอดอร์ พี. จานูลิส นายฮิวจ์ (สกิป)อี. แมคจี และนายโรเจอร์ บี. นาจิออฟ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของเลห์แมน บราเดอร์ส ซึ่งมีผลโดยทันที

ปัจจุบัน นายจัสจิทต ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลห์แมน บราเดอร์ส เอเชีย (Chief Executive Officer) นายธีโอดอร์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ทั่วโลก (Head of Global Wealth and Asset Management) นายฮิวจ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจทั่วโลก (Head of Investment Banking) และนายโรเจอร์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้จัดการร่วมธุรกิจตลาดทุนทั่วโลก (Co-Head of Global Equities) ซึ่งการแต่งตั้งในครั้งนี้ส่งผลให้เลห์แมน บราเดอร์ส มีกรรมการบริหารรวมทั้งสิ้น 13 คน

นายริชาร์ด เอส. ฟัลด์ จูเนียร์ ประธานกรรมการบริษัทและประธานผู้บริหารสูงสุดเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด เลห์แมน บราเดอร์ส กล่าวถึงการแต่งตั้งดังกล่าวว่า เลห์แมน บราเดอร์ส มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องการให้ผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ เข้ามาร่วมดูแลธุรกิจทั่วโลกของบริษัทฯ ซึ่งการเสริมทัพทีมกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับ เลห์แมน บราเดอร์ส ในการให้บริการอันสมบูรณ์แบบแก่ลูกค้าที่มีการเติบโตขยายตัวเพิ่มขึ้นครอบคลุมอยู่ทั่วโลก ซึ่งนายจัสจิทต นายธีโอดอร์ นายฮิวจ์ และนายโรเจอร์ ต่างเป็นผู้บริหารที่มีความโดดเด่น มีความเป็นผู้นำ และแต่ละท่านได้มีส่วนร่วมอย่างมากต่อการสร้างความเป็นเอกภาพของบริษัทฯ และสาขาทั้งหมดโดยรวม

นายจัสจิทต อายุ 47 ปี เข้าร่วมงานกับเลห์แมน บราเดอร์สตั้งแต่ปี 2536 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่ปี 2543 โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ ตลอดจนการขยายธุรกิจด้านวาณิชธนกิจและด้านตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งปัจจุบัน นายจัสจิทต เคยเป็นหัวหน้าผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

นายธีโอดอร์ อายุ 44 ปี ได้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารหลายตำแหน่งเกี่ยวกับฝ่ายเงินได้คงที่ Fixed Income ตั้งแต่เริ่มงานกับ เลห์แมน บราเดอร์สในปี 2528 ก่อนเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ทั่วโลก ในปี 2545 นายธีโอดอร์ เคยเป็นหัวหน้าผู้จัดการร่วมฝ่ายเงินได้คงที่ Fixed Income เลห์แมน บราเดอร์ส ร่วมกับนายเฮอร์เบิร์ต เอช. แมคเดท และยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจการบริหาร สินทรัพย์และธุรกิจบริการ ลูกค้ารายย่อยส่วนบุคคล รวมทั้งรับผิดชอบในการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ และดูแลด้านการควบรวมกิจการของบริษัทนูเบอร์เกอร์ เบอร์แมน (Neuberger Berman) ด้วย

นายฮิวจ์ อายุ 44 ปี เข้าร่วมงานกับเลห์แมน บราเดอร์ส ตั้งแต่ปี 2536 และต่อมาในปี 2545 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจทั่วโลกระดับโลก ก่อนหน้านี้ ท่านเคยเป็นหัวหน้าผู้จัดการกลุ่มสายงานวาณิชธนกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ของเลห์แมน บราเดอร์ส ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจระดับทั่วโลก นายฮิวจ์ ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯในธุรกิจด้านบริการลูกค้าและด้านวาณิชธนกิจสำหรับธุรกิจทุกแขนงทั่วโลก

นายโรเจอร์ อายุ 39 ปี เข้าร่วมงานกับเลห์แมน บราเดอร์สในปี 2540 โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้จัดการร่วมธุรกิจตลาดทุนทั่วโลก ร่วมกับนายโรเบิร์ต เอส. ชาเฟอร์ ตั้งแต่ปี 2543 นอกเหนือจากการประกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในครั้งนี้แล้ว นายโรเจอร์ ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ เลห์แมน บราเดอร์ส ยุโรป ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยจะรายงานขึ้นตรงกับนายเจเรมี่ เอ็ม.ไอแซคส์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลห์แมน บราเดอร์ส ยุโรป และเอเชีย ขณะที่นายโรเบิร์ต โรเบิร์ตชาร์เฟอร์ ยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้จัดการฝ่ายตลาดทุนทั่วโลก สำหรับนายโรเจอร์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่นั้น จะดูแลและรับผิดชอบในงานการบริหารและการจัดการธุรกิจของเลห์แมน บราเดอร์ส ในภูมิภาคยุโรป

เลห์แมน บราเดอร์ส (ตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค: LEH) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2393 เป็นผู้นำ ด้านนวัตกรรมในธุรกิจการเงินของโลก โดยเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินแก่บริษัทเอกชน รัฐบาล และองค์กรของรัฐ ตลอดจนกลุ่มลูกค้าประเภทสถาบันและประเภทบุคคลชั้นนำทั่วโลก เลห์แมน บราเดอร์ส ยังเป็นผู้นำในด้านการขายหุ้นทุนและตราสารหนี้ การซื้อขายและวิเคราะห์หลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน กรให้บริการปรึกษาเพื่อร่วมทุน และการให้บริการลูกค้า ส่วนบุคคลระดับสูง เลห์แมน บราเดอร์ส มีสำนักงานใหญ่ ในนิวยอร์ก ลอนดอน และโตเกียว และ มีการดำเนินงานในรูปแบบของเครือข่ายสำนักงานซึ่งมีอยู่ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เลห์แมน บราเดอร์ส สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ ww.lehman.com