ดีแทค เปิดให้บริการ “Hi Mobile” เจาะตลาดเป็นผู้นำบริการสื่อสารในอุตสาหกรรมยานยนต์

นายสันติ เมธาวิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจโพสต์เพด บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) (กลาง), นายอัศวิน พละพงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอสจี จำกัด (ขวา) และ นายสมเกียรติ อึงอารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนียร์ คอม จำกัด ร่วมเปิดตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนวัตกรรมการสื่อสารในรูปแบบของการส่งข้อมูล SMS (Short Message Service) ผ่านโทรศัพท์มือถือไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยโปรแกรมทันสมัยใหม่ล่าสุด Hi Mobile ในชื่อบริการ Vehicle Maintenance Alert เพื่อให้รูปแบบการบริการหลังการจำหน่ายของรถยนต์ในปัจจุบันมาตรฐานสูงขึ้นกว่าเดิม

ผู้ประกอบการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์จะสร้างสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้าสะดวกทุกที่ โดยเมื่อลูกค้าเข้ามารับบริการ และจะต้องมีการนัดครั้งต่อไป ระบบจะส่ง SMS แจ้งวัน เวลา ที่จะทำการซ่อม บำรุง และก่อนการซ่อมจะมีการแจ้งค่าบริการประเมินล่วงหน้า เวลาของการซ่อมเสร็จ เพื่อตัดต้นเหตุของการผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการลืม หรือเป็นการช่วยบริหารเวลาในการติดต่อลูกค้าของศูนย์ซ่อม อีกทั้งยังสื่อสารด้วยความถูกต้อง แม่นยำ ตรงกลุ่มลูกค้า ถึงตัวลูกค้า รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ วัดผลได้ สามารถแจ้งรายการพิเศษ ระบุข้อมูลถึงกลุ่มลูกค้าได้ตามต้องการ ใช้ได้กับทุกฐานของข้อมูลในแต่ละโปรแกรม ส่งข้อความที่ต้องการได้ทั้งแบบ One to One ส่งข้อความรายบุคคล (1 ข้อความต่อหนึ่งหมายเลข) หรือ One to Many ส่งข้อความจากต้นทางแห่งเดียวสู่หลายคนพร้อมกัน (1 ข้อความต่อหลายหมายเลข)

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการยังสามารถกำหนดวันที่ และเวลาการส่งข้อความตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตามต้องการ โดยระบุวันที่และเวลาส่งล่วงหน้าได้ ทำให้บริหารและบริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ส่วนลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายหรือในกรณีที่มีการให้สินเชื่อ ลูกค้าก็สามารถตรวจสอบ Credit Limit คงเหลือ และ Status ของการส่งได้ทันทีเช่นเดียวกัน เมื่อต้องการติดต่อและให้ผู้ประกอบการตอบกลับด้วย SMS

Hi Mobile จะทำหน้าที่ในการบริหารและจัดการในส่วนของรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือจากระบบฐานข้อมูล นำส่งผ่านบริการเครือข่าย Internet ไปยัง HOST SERVER ที่ (Senior Com) แล้วส่งต่อไปยังดีแทค (NETWORK OPERATOR) เพื่อส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายปลายทาง โปรแกรมนี้จึงเหมาะสำหรับธุรกิจบริการหลังการจำหน่ายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจธนาคาร หรือแม้กระทั่งสินค้าอุปโภคบริโภค