การประชุมเพื่อหาแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉินในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ผ่านมา พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ ผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจดับเพลิง นำคณะเจ้าหน้าที่กว่า 200 นายจากกองบังคับการตำรวจดับเพลิง และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เข้าประชุมร่วมกับ ฝ่ายปฏิบัติการของ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด เพื่อกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานร่วมกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ณ อาคารบริหาร บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ ถนนพระราม 9

โดยภายในงานได้มีการบรรยายสรุปถึงภาพรวมของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถึงปัญหา และแนวร่วมทั้งการป้องกันและแก้ไขของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ก่อนนำลงสำรวจพื้นที่จริงทั้ง 18 สถานีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจดับเพลิง และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร