ดั๊บเบิ้ล เอ ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ ดึงตัวแทนศูนย์ถ่ายเอกสารทั่วประเทศร่วมบริหาร

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาด ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดเผยว่า ดั๊บเบิ้ล เอ ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ เครือข่ายศูนย์ถ่ายเอกสารรายเดียวของไทย ที่มีคอนเซ็ปท์ความร่วมมือทางการค้าแบบพันธมิตรทางธุรกิจ ปัจจุบันประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร จนมีผู้ลงทุนตั้งศูนย์ดั๊บเบิ้ล เอ ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ กระจายอยู่ทั่วประเทศครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว

ดั๊บเบิ้ล เอ จึงได้วางแนวการบริหารแบบใหม่ ให้ผู้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้มีสิทธิ์มีเสียงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจศูนย์ถ่ายเอกสารร่วมกัน จึงได้จัดตั้งให้ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ถ่ายเอกสารจากทั่วประเทศมาเป็นคณะที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ (Advisory Committee) เพื่อบริหารงานศูนย์ถ่ายเอกสารร่วมกับทีมบริหารของดั๊บเบิ้ล เอ โดยคณะที่ปรึกษานี้จะมีบทบาทในการแจ้งปัญหาพร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไข สำหรับการพัฒนาศูนย์ถ่ายเอกสารให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยจะมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน

ทีมคณะที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจชุดแรกนั้น จะประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภูมิภาค อาทิ สงขลา ปทุมธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด กำแพงเพชร และกรุงเทพฯ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการกำหนดโปรแกรมฝึกอบรมต่าง ๆสำหรับเพื่อนพันธมิตรทางธุรกิจแล้ว เช่น โครงการฝึกอบรมเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการเข้าเล่มอย่างมืออาชีพ อีกทั้งเร็ว ๆ นี้ คณะที่ปรึกษาดังกล่าวจะเป็นตัวแทนศูนย์ ฯ ทั่วประเทศ ไปศึกษาดูงาน ดั๊บเบิ้ล เอ ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ ที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

“สำหรับการเดินทางไปศึกษาดั๊บเบิ้ล เอ ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียในครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจของบริษัทที่ต้องการให้พันธมิตรทางธุรกิจของดั๊บเบิ้ล เอ ได้ก้าวสู่โลกของเทคโนโลยีทางด้านการบริหารงาน การศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยของอุปกรณ์ต่างๆ ในร้านถ่ายเอกสาร เนื่องจากภายใน 3 – 5 ปีข้างหน้าศูนย์ถ่ายเอกสารจะมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องถ่ายเอกสารซึ่งจะมีความเป็นดิจิตอลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากผู้ประกอบกิจการศูนย์ถ่ายเอกสารไม่ตื่นตัวที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็จะทำให้เสียเปรียบร้านอื่นๆ ที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้” นายชาญวิทย์กล่าว

นายปรีชาพล บุญช่วย ประธานคณะที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ ดั๊บเบิ้ล เอ ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ และผู้ประกอบกิจการดั๊บเบิ้ล เอ ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ ที่จังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า “คณะที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ ถ้าพูดง่าย ๆ ก็คือ คนที่จะมาคอยรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากศูนย์ ฯ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำมาพูดคุยกันและหาทางแก้ไขพัฒนาศูนย์ของพวกเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งผมคิดว่าเป็นความคิดที่ดี เพราะเมื่อเรารู้ปัญหา แล้วมาช่วยกันแก้ไข ส่งต่อไปให้หัวเรือใหญ่ รับรู้ เขาก็จะได้เข้าใจและแก้ปัญหาได้ตรงจุด มันเหมือนกับการเดินไปพร้อม ๆ กัน ช่วยทำให้วงการดีขึ้น”

ดั๊บเบิ้ล เอ ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 เพื่อส่งเสริมให้ร้านถ่ายเอกสารทั่วประเทศ หรือผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจ โดยกำหนดมาตรฐานในการบริการถ่ายเอกสารด้วยกระดาษคุณภาพจากดั๊บเบิ้ล เอ ทุกแผ่นในราคา 50 สตางค์เหมือนกันทุกสาขา และจะมีการตกแต่งร้านค้าในรูปแบบเดียวกัน ผู้สนใจร่วมลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ 02-659-1234 โดยทาง ดั๊บเบิ้ล เอ จะทำให้หน้าที่ช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์ การฝึกอบรมทางด้านความรู้และเทคนิค ตลอดจนการจัดหาแนวทางบริหารงานที่เหมาะสม แต่การบริหารงานภายในร้านนั้นผู้ร่วมประกอบธุรกิจจะเป็นผู้รับผิดชอบ ขณะนี้ดั๊บเบิ้ล เอ ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ ได้มีการกระจายสาขาไปยังต่างประเทศแล้ว คือ สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยมีคอนเซ็ปท์การดำเนินการเช่นเดียวกับประเทศไทย