เครือซิเมนต์ไทย ร่วมมือศูนย์วิจัยแห่งชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

นายสมเกียรติ พันธุ์อนุกูล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ในธุรกิจซิเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย ร่วมลงนามกับ รศ.ดร.วสันต์ พงศาพิชญ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ในโครงการความร่วมมือ “การประเมินประสิทธิผลและผลกระทบจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Evaluation; EPE) เพื่อทราบสถานการณ์ดดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับประกอบการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมสำหรับโรงงานปูนซีเมนต์เขาวง จ.สระบุรี และชุมชนโดยรอบ โดยมี นางพิภพ ศิริพัฒนานนท์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด นายไพรัช เมฆอาภรณ์ (ซ้าย) ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม และ ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแห่งชาติฯ ร่วมในพิธี