คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ปันน้ำใจให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันคิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ตอน “มหัศจรรย์ป่าในฝันกับวันใสๆ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยรักต้นไม้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน ตลอดจนชุมชนในจังหวัดปทุมธานี บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมถ่ายภาพด้วยตู้สติ๊กเกอร์สำหรับให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป โดยบริษัทฯ ได้สมทบทุนอีกหนึ่งเท่าจากรายได้ทั้งหมด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดชินและโรงเรียนวัดบางเดื่อ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น