เซ็นเซอร์รุ่นใหม่สำหรับทุ่นสำรวจมหาสมุทร PROVOR Martec

Provor CT เป็นทุ่นสำรวจมหาสมุทรอิสระที่สามารถทิ้งให้จมลงไปในบริเวณความลึกที่ต้องการได้ถึง 2,000 เมตร เมื่อถึงเวลาที่ตั้งเอาไว้ ทุ่นจะทำการเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดยรอบภายใต้พื้นผิวน้ำ เช่น ความเค็ม อุณหภูมิ รวมถึงความดัน เมื่อทุ่น Provor CT ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ จะทำการส่งข้อมูลผ่านไปยังดาวเทียม ARGOS ทุ่น Provor CT นี้ สามารถอยู่ใต้น้ำได้นาน ถึง 10 วัน และผ่านการทดสอบความแม่นยำ ทำงานได้เอนกประสงค์และประหยัด ผู้ใช้สามารถปรับแต่งค่าต่างๆ เพื่อให้ เหมาะสมกับงานได้เอง Provor CT สามารถทิ้งจากเรือโดยใช้เครื่องยิงหรืออุปกรณ์ยิงทุ่นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

Provor CT (CT หมายถึง ความสามารถในการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิ) ส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม ARGOS และสามารถ ใช้ทำงานเก็บข้อมูลได้มากกว่า 130 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปี Provor CT มีลักษณะเป็น Self-ballasted และสามารถทำงาน ได้ในสภาพแวดล้อมความหนาแน่นทุกรูปแบบของมหาสมุทร ทุ่น Provor CT ออกแบบโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประเทศฝรั่งเศส หรือ IFREMER เพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการนานาชาติ ARGO โดยร่วมมือกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญ MARTEC ของฝรั่งเศส

ARGO เป็นโครงการสำรวจมหาสมุทรที่มีเป้าหมายในการปล่อยทุ่นสำรวจในมหาสมุทรทั่วโลกกว่า 3,000 ทุ่น และส่ง ข้อมูลที่ได้ผ่านเครือข่ายดาวเทียม ARGOS เป้าหมายสำคัญของโครงการ ARGO คือการสร้างภาพมหาสมุทรในแบบสามมิติ และเฝ้าดูกระแสน้ำใต้ทะเล จากผลสำรวจของโครงการพบว่า มวลของน้ำที่มีความหนาแน่นต่างกันจะไม่ผสมกัน และมีการไหลเวียนเหมือนกระแสน้ำใต้ทะเล (ARGOS เป็นดาวเทียมหาตำแหน่งและเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการเฝ้าระวังและปกป้อง สิ่งแวดล้อม)

ด้วยเทคโนโลยีการลอยตัวที่มีประสิทธิภาพ ทุ่น Provor รุ่นต่างๆ จึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ ทดลองในน้ำ นอกจากทุ่น CTD (ความสามารถในการนำไฟฟ้า อุณหภูมิและความดัน (ความลึก)) ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ อื่นอีกได้เช่น เซ็นเซอร์วัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ เครื่องบันทึกแรงสั่นสะเทือน เครื่องวัดรังสี เป็นต้น นอกจากนี้ กำลังมีการพัฒนาทุ่นสำรวจรุ่นหาตำแหน่งแบบอะคูสติกสำหรับเฝ้าดูกระแสน้ำใต้ทะเลและรุ่นใหม่อันเป็นที่รวมของเทคโนโลยี ทุ่นสำรวจแบบอะคูสติก RAFOS และอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้วย

เกี่ยวกับ MARTEC และ SERPE-IESM

บริษัท SERPE-IESM (ส่วนหนึ่งของบริษัท MARTEC) เป็นผู้ผลิตทุ่นสำรวจ PROVOR บริษัท SERPE-IESM เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อนำมาใช้กับการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงทะเล บริษัทได้ พัฒนาเครื่องมือต่างสำหรับใช้ในการวัด เช่น ทุ่นสำรวจ ทุ่นลอยน้ำสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แท่นเก็บข้อมูลทาง อุตุนิยมวิทยา และระบบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริษัท SERPE-IESM เป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้ผลิตเครื่องส่งสัญญาณมาตรฐาน (Platform Transmission Terminals หรือ PTTs) ซึ่งเป็นอะไหล่ของแท้หรือ OEM ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับเครือข่าย ดาวเทียม ARGOS และเครื่องรับวิทยุแบบ Direct (GONIO400, RMD02) ที่ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายดาวเทียม ARGOS ทั่วโลกใช้

บริษัท SERPE-IESM ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นบริตตานี ทางตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส โดยได้เข้าร่วมทำงาน กับบริษัท MARTEC ในปี 2545 ทั้งสองบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนรวมกิจการเข้าด้วยกัน สำหรับบริษัท MARTEC ซึ่งมี สำนักงานใหญ่อยู่ในปารีสนั้นเป็นบริษัทฝรั่งเศสผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทางทะเล และ อากาศยาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.serpe-iesm.com