สานความรู้ สู่คุณภาพการศึกษา

นายอมเรศ ศิลาอ่อน ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย และอดีตประธานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ “เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี