ควอลคอมม์ เผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่สอง ปีการเงิน 2547 รายได้ทะยานขึ้นสู่ 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรต่อหุ้น 0.58 เหรียญสหรัฐ

กรุงเทพฯ – บริษัท ควอลคอมม์ อินคอร์ปอเรทเต็ด (หรือมีชื่อในตลาดหุ้นนาสแด๊ก คือ QCOM) ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่สอง ปีการเงิน 2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2547 โดยมีรายได้กว่า 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ร้อยละ 1 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2546 และกำไรสุทธิ 488 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ร้อยละ 39 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 374 เทียบกับไตร-มาสเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรต่อหุ้น 0.58 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 346 เทียบกับไตรมาส เดียวกันของปีที่ผ่านมา

“จากผลประกอบการทางการเงินดังกล่าว ได้ตอกย้ำให้เห็นว่า เทคโนโลยี CDMA 3G2000 ได้รับการยอมรับอย่างดี และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก” ดร. เออร์วิน มาร์ค จาคอปส์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอลคอมม์ กล่าวและเสริมว่า “ผู้บริโภคและองค์กรต่างๆ ได้ตระหนักถึงศักยภาพของระบบเครือข่ายที่ใช้เทคโนโลยี CDMA ซึ่งในปัจจุบันนี้ มียอดผู้ใช้บริการมากกว่า 200 ล้านราย อีกทั้งผู้ให้บริการกลุ่มแรกๆ ที่เริ่มให้บริการระบบการสื่อสารในระดับ 3G มีการดำเนินงานเป็นไปด้วยดีอย่างต่อเนื่อง”

รายได้ประจำไตรมาสที่สองของปีการเงิน 2547 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีการเงิน 2546 199 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจ Qualcomm Technology Licensing หรือ QTL จำนวน 130 ล้านเหรียญสหรัฐ และจากกลุ่มธุรกิจ Qualcomm CDMA Technologies หรือ QCT จำนวน 65 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ การที่รายได้จากกลุ่มธุรกิจ QTL เพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมา เป็นผลจากยอดขายอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานและโทรศัพท์ผ่านผู้ได้รับลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

ดร. จาคอปส์กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราคาดว่า รายได้โดยรวมทั้งหมดประจำปีการเงิน 2547 ยกเว้นรายได้จากกลุ่มธุรกิจ QUALCOMM Strategic Initiatives หรือ QSI จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 26-29

โดยจะมีกำไรต่อหุ้นระหว่าง 1.93 – 1.98 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 1.42 เหรียญสหรัฐในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เรายังประเมินว่ายอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ CDMA ในปี 2547
จะมีจำนวนเท่ากับ 152 – 160 ล้านเครื่อง รวมทั้งคาดว่าราคาจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ CDMA
ที่รวมค่าลิขสิทธิ์แล้วจะมีราคาคงที่ใกล้เคียงกับราคาในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา”

“เมื่อพิจารณาจากทิศทางธุรกิจในปัจจุบัน เราคาดการณ์ว่า ในปีการเงิน 2547 รายได้โดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 26 – 29 และกำไรต่อหุ้นจะอยู่ในระดับ 1.86 – 1.91 เหรียญสหรัฐ”
ดร. จาคอปส์กล่าว

กลุ่มธุรกิจ Qualcomm CDMA Technologies หรือ QCT ได้จัดส่งชิพสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ Mobile Station Modem หรือ MSM ให้กับลูกค้าทั่วโลกประมาณ 32 ล้านชิ้นในไตรมาสที่ 2 ของปีการเงิน 2547 ซึ่งเป็นตัวเลขที่เท่ากับยอดจัดส่งซิพในไตรมาสที่หนึ่งของปีการเงินเดียวกัน แต่สูงกว่ายอดจัดส่งชิพจำนวน 28 ล้านชิ้นในไตรมาสที่ 2 ของปีที่ผ่านมา ทั้งยังได้จัดส่งชิพสำหรับโครงสร้างอุปกรณ์เครือข่ายพื้นฐานระบบ 3G CDMA 2000 1X และเทคโนโลยี 3G CDMA 2000 1xEV-DO ซึ่งสามารถรองรับการสื่อสารทางเสียงมากกว่า 5.7 ล้านช่อง เพิ่มขึ้นจาก 4.6 ล้านช่องในไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2547 และ 1.5 ล้านช่องในไตรมาส ที่สองประจำปีการเงิน 2546

กลุ่มธุรกิจ Qualcomm Technology Licensing หรือ QTL รายงานว่า ผู้รับลิขสิทธิ์ทั่วโลกเข้าร่วมให้บริการการสื่อสารในระดับ 3G ด้วยเทคโนโลยี CDMA ซึ่งกำลังเติบโตขึ้นอย่างมาก สำหรับกลุ่มธุรกิจ Qualcomm Wireless & Internet และกลุ่มธุรกิจ Qualcomm Internet Services มีการเปิดให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่ใช้เทคโนโลยี BREW ซึ่งนับเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้บริการทั่วโลกรวมมากกว่า 100 ล้านครั้ง ทั้งนี้ บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน โดยผู้ให้บริการ ผู้เผยแพร่ นักพัฒนา และผู้ผลิตอุปกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจบริการและการพัฒนาแอพลิเคชั่นไร้สาย

เกี่ยวกับควอลคอมม์

ควอลคอมม์ อินคอร์ปอเรทเต็ด (www.qualcomm.com) เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบและบริการสื่อสาร
ไร้สาย แบบดิจิตอล ที่พัฒนาจากเทคโนโลยีดิจิตอลซีดีเอ็มเอ ควอลคอมม์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และติดอันดับบริษัทเอสแอนด์พี 500 รวมทั้งติดอันดับ บริษัทฟอร์จูน 500 ในปี 2546 ควอลคอมม์ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แนสแด็ก โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในตลาดแนสแด็กคือ QCOM