“พินิจ” วางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการและห้องวิจัยพัฒนายานยนต์โตโยต้า

ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารที่ทำการและห้องวิจัยพัฒนายานยนต์ บริษัท โตโยต้า เทคนิคอล เซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งนี้จะใช้งบประมาณลงทุนกว่า 2,700 ล้านบาท