ชาญอิสสระ ชี้แจงต่อคณะกรรมการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นางสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการบ้านอิสสระ พระราม 9 หนึ่งในโครงการที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่