โครงการหลอดไฟโตชิบาเอื้ออาทร

นางจิรนันท์ อมรมนัส ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) มอบหลอดไฟโตชิบาเอื้ออาทรจำนวน 5,000 หลอด ให้กับคุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ปลัดกรุงเทพมหานคร (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ในโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สว่างไสว ปลอดภัย และน่าอยู่ ที่ผ่านมา “โครงการหลอดไฟโตชิบาเอื้ออาทร” ได้แจกหลอดไฟเพื่อใช้ในโครงการ สาธารณะประโยชน์ทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 1 แสนหลอด