วิทยาลัยการจัดการฯ มอบเงินให้กองทุนบ้านครูน้อย

ศ.ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ และตัวแทนนักศึกษารุ่นที่ 5 ของวิทยาลัยการจัดการฯ โปรแกรมภาษาอังกฤษ มอบเงินบริจาคที่ได้จากการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ในวาระจบการศึกษาของนักศึกษารุ่นท่ 5 ให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กยากจน กองทุนบ้านครูน้อย โดยนางนวล ทิมกุล (ครูน้อย) พร้อมเด็กๆ ในความดูแลของบ้านครูน้อย เป็นตัวแทนรับมอบเงิน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 ณ ห้อง 504 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเวสท์ 2 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า