คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กผู้ด้อยโอกาสบริจาคเงินสี่แสนห้าหมื่นบาทแก่ยูนิเซฟ

กรุงเทพฯ – มร.ทิมโมที เบดี้ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ เล็กศรีสกุล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสินค้าเพื่อธุรกิจสถาบัน บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวนสี่แสนห้าหมื่นบาทจากโครงการ “KCP เพื่อหนู” (KCP for Kids) ซึ่งเป็นโครงการปันส่วนหนึ่งของยอดจำหน่ายจากฝ่ายสินค้าเพื่อธุรกิจสถาบัน ให้แก่องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ทูตองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พร้อมตัวแทนจากยูนิเซฟ เป็นผู้รับมอบ

เกี่ยวกับโครงการ KCP เพื่อหนู

ฝ่ายสินค้าเพื่อธุรกิจสถาบัน บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ได้ริเริ่มโครงการ “KCP เพื่อหนู” ขึ้นเพิ่อแสดงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยตามหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดสรรเงินบริจาคตามสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์เข้าองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย