ไอดีซีคาดการณ์การใช้จ่ายด้านไอทีของภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาด กลางในประเทศไทยโตกว่าร้อยละ 19 ส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) โตกว่าร้อยล

กรุงเทพฯ – จากผลการสำรวจล่าสุดของไอดีซี ในเรื่อง “การคาด การณ์การใช้จ่ายด้านไอทีของภาคธุรกิจเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” (Doc# AP383102L) ได้เปิดเผยโอกาสงามทางธุรกิจสำหรับผู้ค้า ผู้ผลิต และบริษัทจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไอที ที่คิดจะเข้าสู่ตลาดธุรกิจเอสเอ็มอีซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงกว่าปี 2546 ถึงร้อยละ 12 โดยไอดีซีคาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นปี 2547 ภาคธุรกิจเอสเอ็มอีในภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิกจะลงทุนใช้จ่ายด้านไอทีไม่ต่ำกว่า 11.8 หมื่นล้านบาท

นายเจสัน แคดดีส์ ผู้จัดการประจำไอดีซีประเทศไทย กล่าวว่า “การใช้จ่ายด้านไอทีของ ภาคธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทยจะโตอย่างเหลือเชื่อด้วยอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2546 ที่มียอดการใช้จ่ายที่ราว 18.6 พันล้านบาท ด้วยระบบเศรษฐกิจ โลกยุคใหม่ได้ผลักดันให้ธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทยต้องปรับตัวและเริ่ม มองหาแนวทาง ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและรักษาความสามารถในการแข่งขันซึ่งการนำไอทีเข้ามาประยุกต์ใช้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ด้าน ผู้ค้าไอทีจำนวนมากจะออกรายการสินค้าในราคาพิเศษ เพื่อจูงใจผู้ซื้อ ภาคธุรกิจเอสเอ็มอี อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังเรื่อง ราคามากเป็นพิเศษ โดยธุรกิจขนาดเล็กนั้น จะใช้จ่ายกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนมาก ในขณะที่ธุรกิจที่มี จำนวนพนักงานมากกว่า 30 คนขึ้นไปจะลงทุนกับซอฟท์แวร์และบริการ ด้านไอทีมากกว่า โดยอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายด้านไอทีของภาคธุรกิจเอสเอ็มอี ทั้งหมดในปี 2547 จะสูงเกือบสองเท่าของอัตราการเติบโตตลาดไอทีทั้งประเทศ”

“ฮาร์ดแวร์จะยังคงเป็นค่าใช้จ่ายหลักและอยู่ในรายการสั่งซื้อของธุรกิจเอสเอ็มอีตลอดปี 2547 นี้” เลา ท็อง เยน นักวิเคราะห์อาวุโส ส่วนงานวิจัยธุรกิจเอสเอ็มอี ไอดีซีเอเชีย แปซิฟิก กล่าว “อย่างไรก็ตาม ภายหลังปี 2547 ประมาณการณ์การใช้จ่ายบริการด้านไอที (IT Services) จะมีมูลค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ และมีอัตราการ เติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 15 ระหว่างปี 2546-2551”

ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่งบประมาณด้านไอทีกลับถูก จำกัด ผู้จัดการด้านไอทีจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในการนำเอาทรัพยากรมาใช้งาน อย่างเหมาะสมและรัดกุมที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถทำให้กระบวนการในการ ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ไอดีซีคาดการณ์ว่าความต้องการเทคโนโลยีเฉพาะ ด้านซึ่งกำลังเติบโตจะช่วยให้ผู้จัดการด้านไอทีบรรลุวัตถุประสงค์ข้อนี้

ใีนปี 2547 ไอดีซีเผยธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศจีนครองส่วนแบ่งร้อยละ 31 ของการใช้จ่าย ด้านไอทีภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกที่มีมูลค่ากว่า 11.8 หมื่นล้านบาท อาเซียนครองส่วนแบ่ง ร้อยละ 13 ทั้งนี้มาจากจำนวนธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศจีน ซึ่งจำนวนธุรกิจเอสเอ็มอีที่ใช้ไอทีในการดำิเินินกระบวนการทางธุรกิจมีจำนวนมากเป็น 6 เท่าของธุรกิจเอสเอ็มอี ในอาเซียน

เกี่ยวกับ ไอดีซี

ไอดีซี เป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้ข้อมูลการตลาดชั้นนำในอุตสาหกรรมไอทีและโทรคมนาคม ไอดีซีวิเคราะห์และ คาดการณ์กระแสเทคโนโลยี เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจจากข้อมูลและกลยุทธ์ ในเรื่องการจัดซื้อไอทีและกลยุทธ์ ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นักวิเคราะห์กว่า 700 คนของไอดีซีใน 50 ประเทศได้ใช้ทักษะความรู้และความเข้าใจ อย่างแท้จริงในตลาดไอทีเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เสริมแรงด้วยทีมบริหารของไอดีซีซึ่งมีประสบการณ์และเป็นที่ นับถือในอุตสาหกรรมมากกว่า 40 ปี ทำให้ผู้บริหารและผู้จัดการด้านไอทีให้ความไว้วางใจในการให้คำปรึกษาของไอดีซี ที่ช่วยให้องค์กรของเขาประสบความสำเร็จ ไอดีซีเป็นบริษัทสาขาของไอดีจี ซึ่งเป็นบริษัทสื่อเทคโนโลยีงานวิจัยและ จัดงานชั้นนำของโลก ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.idc.com

ไอดีซี (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่ชั้น 11 ยูนิต 1105 อาคาร 208 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2651-5585-87