“โซลูชั่น คอนเนอร์” หุ้นน้องใหม่ในงาน Money Expo 2004

นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) (ขวา) ร่วมบรรยายแนะนำบริษัทในหัวข้อ “หุ้นน้องใหม่…ในปีวอก” ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในปีนี้ ให้แก่นักลงทุน ในงาน Money Expo 2004 โดยมีนายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ขวาสุด) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมบรรยายที่ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้