กลุ่ม LPG มอบจักรยานยนต์ร้านแก๊ส

นายวนิช จันทรสกุล และนายดิเรก คุณวุฒิวานิช ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG Commerce Group มอบรางวัลรถมอเตอร์ไซค์ให้กับนายปิยะ ศันสนยุทธ จากร้านกิจรุ่งแก๊ส จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าก๊าซทั่วประเทศที่ร่วมโครงการประกวดคำขวัญ โดยมีชื่อร้านในใบสมัครของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากคำขวัญ “ร่วมสร้างมาตรฐานประสานงานพัฒนา สู่การค้าอย่างเป็นธรรม” ทั้งนี้โดยพิธีมอบดังกล่าวจัดขึ้น ในงานประชุมประจำปีของสมาคมแก๊สปิโตรเลียมเหลว ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ