นิทรรศการพิเศษ Mini Art Exhibitio

ศิลปกรรมราคาพิเศษ 2,547 บาท เนื่องในโอกาสเปิดศูนย์ศิลปะสิปประภาแห่งใหม่ “สยามสแควร์”

ศูนย์ศิลปะสิปประภา เปิดดำเนินการครั้งแรกในชื่อ “กลุ่มปู” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 จนกระทั่งมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ศิลปะสิปประภา” บัดนี้เป็นเวลา 20 ปีแล้ว

ในเดือนมิถุนายน 2547 นี้ ศูนย์ศิลปะสิปประภา จะเปิดสาขาใหม่ ณ บริเวณชั้น 3 ร้านหนังสือดอกหญ้า สยามสแควร์ ซอย 3 โดยใช้เป็นพื้นที่ทำการสอนศิลปะให้กับผู้สนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงนักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนต่อทางด้านศิลปะและการออกแบบด้วย

นอกเหนือจากนี้ ด้วยพื้นที่ๆ จัดสรรให้มีลักษณะโล่ง กว้าง จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้สถานที่แห่งนี้จัดกิจกรรมทางศิลปะเป็นประจำ เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจศิลปะได้แวะเวียนมาชมและศึกษาหาความรู้ เช่น นิทรรศการภาพวาด นิทรรศการการวาดเส้นเอนทรานซ์ ที่จะจัดขึ้นในลำดับต่อไป

ในโอกาสนี้ ศูนย์ศิลปะสิปประภาจึงจัดให้มีกิจกรรมครั้งแรกขึ้นเพื่อเป็นการฉลองเปิดสาขาใหม่ โดยใช้ชื่อว่า Mini Art Exhibition โดยกำหนดให้ผลงานสร้างสรรค์มีลักษณะของ Mini Art และตั้งราคาขายไว้ที่ 2,547 บาททุกชิ้น และทางศูนย์ฯ ขอรบกวนหักค่าใช้จ่ายจากศิลปินเป็นเงิน 547 บาท ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักและสนใจศิลปะได้มีโอกาสเริ่มต้นเป็นเจ้าของผลงานศิลปะในราคามิตรภาพ อันจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวงการศิลปะ และขยายขอบข่ายของงานศิลปะให้กว้างขวางต่อไปในอนาคต

นิทรรศการนี้จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2547 ณ ศูนย์ศิลปะสิปประภา สาขาสยามสแควร์ (ชั้น 3 ร้านหนังสือดอกหญ้า สยามสแควร์ ซอย 3) และขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติส่งผลงานเข้าแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ โดยส่งผลงานที่สมบูรณ์พร้อมติดตั้งจำนวน 2 ชิ้น มาที่ ศูนย์ศิลปะสิปประภา (ชั้น 3 ร้านหนังสือดอกหญ้า สยามสแควร์ ซอย 3) ในระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2547 เวลา 13.00-18.00 น.